​​​​​​​playingoutside.jpg

 ​תואר ראשון בעבודה סוציאלית בדגש על נוער וצעירים

המחלקה לעבודה סוציאלית על​​​ שם שרלוט ב'​​​ וג'ק ג' שפיצר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מציעה תוכנית לימודים ייחודית לתואר בוגר בעבודה סוציאלית עם דגש על עבודה עם נוער וצעירים. 

הסטודנטים ילמדו תכנים רלוונטיים במס​גרת הקורסים הנכללים בתוכנית. צוות המרצים מורכב מאנשי אקדמיה ואנשי שטח שהם מומחים בתחום העבודה עם נוער וצעיריםהלימודים מלווים בהכשרה מעשית​​ שתכלול היכרות של הסטודנטים עם מגוון הארגונים הפועלים בתחום העבודה עם נוער וצעירים וכן התנסות בהתערבות מקצועית עם אוכלוסייה זו.

הצג הכל
הסתר הכל