צוות רפואי בבית החולים האוניברסיטאי סורוקה 

אחות מוסמכת או אח מוסמך ללא תואר אקדמי? זו התוכנית עבורכם!

המחלקה לסיעוד מקיימת מזה למעלה משלושה עשורים לימודים לקראת תואר ראשון בסיעוד B.N. ( Bachelor of Nursing) ותוכנית השלמה לתואר ראשון לאחים ואחיות מוסמכים (R.N.-BN). לימודי סיעוד מתקדמים, הנלמדים במהלך ההשלמה לתואר, מרחיבים ומעמיקים תכנים בתחום מדעי היסוד, מדעי הרוח והחיים כבסיס להרחבת ידע מקצועי הנדרש היום מכלל עובדי הבריאות והסיעוד ביניהם. 

 הלימודים נמשכים שלוש שנים, כולל אנגלית (לחייבים).

תנאי הרשמה:

 בעלי תעודת רישוי של משרד הבריאות של אח/ות מוסמך אשר סיימו בהצלחה במוסד ישראלי מוכר.

זכאות לבגרות ישראלית (שקיבלו ציון עובר במתמטיקה ולמדו אנגלית 4 יחידות לפחות בציון עובר) או מסיימי בתי ספר תיכוניים בחו"ל בעלי תעודת בגרות שקילה לתעודת בגרות ישראלית.

פסיכומטרי-ציון 500 לפחות.

אנגלית – רמה בסיסי לפחות (ציון 85 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית או במבחן "אמיר" או בגרות 5 יח"ל בציון 90 לפחות).

אזרחי ישראל או תושבי קבע בישראל הרשומים במרשם האוכלוסין של משרד הפנים.

עברית – רמה ה' לפחות (לנדרשים לכך, ראו בידיעון ).

​ ​הצהרת בריאות, כתב הוראת ויתור על סודיות, טופס הצהרת העדר רישום פלילי​. את הטפסים כולל תמונת פספורט יש לשלוח ישירות למזכירות המחלקה לסיעוד לפי הכתובת למשלוח ע"ג הטפסים. 

   הערות:​

  1. על המועמדים לשלוח למדור רישום צילום ת.ז. כולל ספח בה מצוין תאריך לידה ואזרחות ותעודת אח/ות מוסמך/ת.
  2. המועד האחרון להרשמה הוא : 2.9.2018
  3. המועד האחרון להצגת המסמכים  הדרושים הוא: 6.9.2018
  4. פתיחת התכנית מותנית במספר מתקבלים

השנה כחריג אנו מאשרים הרשמה לבוגרי התוכניות להכשרת אח/ות מוסמך/ת,  העומדים בתנאי ההרשמה, והניגשים לבחינה הממשלתית בספטמבר 2018 וטרם קיבלו תעודת רישוי ממשרד הבריאות של אח/ות מוסמך/ת. על המועמד/ת להמציא בעת הרישום מסמך המעיד על שניגש/ה לבחינה הממשלתית הקרובה.

מועמדים אלה יתקבלו כסטודנטים שלא מן המניין במעמד על תנאי עד להצגת אישור ממשרד הבריאות שאכן עמדו בבחינה הממשלתית בהצלחה. יש להציג אישור זה מיד עם קבלתו למדור רישום של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בלבד. מועמדים שלא יעמדו בתנאי זה, יופסקו לימודיהם לאלתר (דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה).

מועמדים בעלי ניסיון מקצועי של 3-5 שנים לפחות, אשר אינם עומדים בקריטריונים של בגרות ו/או פסיכומטרי הנדרשים יוכלו להרשם . מועמדותם תישקל בועדת חריגים מיוחדת.