מחלקות איתן ניתן לשלב לימודי ניהול

דו מחלקתי

חטיבה מורחבת בניהול

מקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדום

לשון עברית

ספרות עברית

לימודי מזרח תיכון

לימודי אפריקה

היסטוריה כללית

היסטוריה של עם ישראל

לימודי מדינת ישראל

מחשבת ישראל

ספרויות זרות ובלשנות

פילוסופיה

אומנויות למסלול תולדות האמנות

לימודים רב תחומיים

סוציולוגיה אנתרופולוגיה

פסיכולוגיה

חינוך

כלכלה

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

פוליטיקה וממשל

​תקשורתמתמטיקה מסלול ראשי 

מדעי המחשב מסלול ראשי 

מדעי החיים מסלול ראשי 

פיסיקה מסלול ראשי 

מדעי הגיאולוגיה והסביבה מסלול ראשי 

כימיה מסלול ראשי