מטרת המגמה בניתוח ועיצוב מערכות מידע לספק לבוגרים בסיס ידע, שיטות וכלים שבאמצעותם יוכלו לפתח מערכות מידע ארגוניות למטרות תפעוליות וניהוליות. פיתוח מערכת מידע כולל שלבים ופעילויות רבות, ובכלל זה תכנון, חקר ישימות, ניתוח, עיצוב, תכנות, בדיקת איכות התוכנה, והטמעת המערכת בארגון. ביצוען של פעילויות אלה כרוך ביכולת לאפיין דרישות, לבנות מודלים מתאימים, לפתח אב-טיפוס של מערכת ולהשתמש בכלי הנדסת-תוכנה.

פרוייקט הגמר ההנדסי בשנה ד', יתבצע בנושא הקשור לתחום ויעניק לסטודנטים נסיון מעשי של התמודדות בתחום. חלק מהפרויקטים יבוצעו כחלק מפרוייקט מחקר בשיתוף פעולה הדוק עם התעשייה הרלוונטית.
 
בוגר המגמה בניתוח ועיצוב מערכות מידע עשוי לעבוד, בין היתר, כחבר בצוות פיתוח, ולהתקדם לתפקידים שונים במקצועות הפיתוח, וכן לנהל צוותי פיתוח, פרויקטים ויחידות מחשב ומערכות מידע בארגונים. הוא עשוי לעבוד בארגונים שונים בסקטור הפרטי או הציבורי, ובהם בתי תוכנה, משרדי ממשלה, חברות ייעוץ למחשוב, וארגונים גדולים כגון בנקים, חברות כספים וביטוח, מפעלי תעשייה, מוסדות רפואיים, ארגוני שיווק ומסחר אלקטרוני, אוניברסיטאות ועוד.