shutterstock_578217358.jpg

​תארים משולבים ותוכניות מצטיינים - יתרון משמעותי בשוק העבודה​


תוכנית לימודים משולבת בהנדסת חשמל ומחשב​​ים עם פיזיקה

מטרת המסלול היא להכשיר סטודנטים בשניים מהתחומים המובילים והנדרשים כיום בשוק העבודה - הנדסת חשמל ומחשבים ופיסיקה. למעשה לבוגרי התוכנית יוענק תואר כפול: בוגר B.Sc בהנדסת חשמל ומחשבים ובוגר B.Sc בפיזיקה.

התוכנית מיועדת לתלמידים שיעמדו בתנאי הסף לתואר ראשון של כל אחת מן המחלקות הרלוונטיות (הנדסת חשמל ומחשבים ופיזיקה)

 

תוכנית לימודים משולבת בה​נ​​דסת חשמל ומחשבים עם מדעי המחשב

​מטרת המסלול היא להכשיר סטודנטים בשני תחומים יוקרתיים ומבוקשים - הנדסת חשמל ומחשבים ומדעי המחשב. לבוגרי התוכנית יוענק תואר כפול: בוגר B.Sc בהנדסת חשמל ומחשבים ובוגר B.Sc במדעי המחשב. בוגרי התוכנית יוכלו להמשיך ללא השלמות לתארים מתקדמים בכל אחת מן המחלקות. 

התוכנית מיועדת לתלמידים שיעמדו בתנאי הסף לתואר ראשון של כל אחת מן המחלקות הרלוונטיות (הנדסת חשמל ומחשבים ומדעי המחשב) 

תוכנית לימודים משולבת בהנדסת ​חשמל ומחשבים עם מתמטיקה

מטרת המסלול היא להכשיר סטודנטים "דו-לשוניים" בשני התחומים - הנדסת חשמל ומחשבים ומתמטיקה. לבוגרי התוכנית יוענק תואר כפול: בוגר B.Sc בהנדסת חשמל ומחשבים ובוגר B.Sc במתמטיקה. בוגרי התוכנית יוכלו להמשיך ללא השלמות לתארים מתקדמים בכל אחת מן המחלקות.

התוכנית מיועדת לתלמידים שיעמדו בתנאי הסף לתואר ראשון של כל אחת מן המחלקות הרלוונטיות (הנדסת חשמל ומחשבים ומתמטיקה).​​

 אנשי מפתח בתעשייה ממליצים:

​"אנו באודיוקודס ולמיטב ידיעתי בתעשייה בישראל בכלל, מוצאים יתרון בבוגרי המסלול המשולב. זאת בעיקר בנושאי מחקר ופיתוח הדורשים רקע תיאורטי, יכולת אישית גבוהה ויכולת למוד עצמאי ומהיר.​ אנו מברכים על קיום המסלול במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים ומקווים שתעודדו את בעלי הפוטנציאל לבחור ללמוד בו." 
שבתאי אדלרסברג, מנכ"ל אודיוקודס

"לסטודנטים שמסיימים מסלול שכולל לימוד מתמטיקה מורחבת יכולה להיות תרומה רבה לתעשיית ההייטק. יש עדיפות ברורה למהנדס חשמל ומחשבים שיש לו גם רקע מתמטי נרחב כיוון שהוא יכול לפתח אלגוריתמים מורכבים ללא צורך בתמיכה של מתמטיקאי צמוד" ​
יוסי פוקס, מנהל מפעל מיקרוגל ואנטנות, אלת"א מערכות