​​​​
 

מטרת הלימודים
התכנית הלימודים אוסטרו-גרמניים מציעה לסטודנטים להתמקד בלימודיהם ברכישת ידע היסטורי והתרבותי על אוסטריה וגרמניה בשילוב עם בקיעות בשפה הגרמנית. המטרה היא לאפשר לתלמידים לעסוק בעבודות מחקר באמצעות מקורות ראשוניים ומשניים בשפה הגרמנית. הקורסים יקנו לתלמידים גם כלי מחקר אנליטיים להתמודדות עם תופעות היסטוריות ותרבותיות על פי אסכולות ותיאוריות מקובלות במדעי הרוח והחברה.
תשפ"ד​ (לא תתקיים במהלך שנה זו):​   חטיבה ללימודים אוסטרו גרמנים.png