pic3.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף קרן ידע של המח"ר מציעים לעמיתי הקרן

מגוון מקורסי המרכז בהסדר מיוחד.

חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישור16/03/2020
גרמניתמרץ, 2020
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושי15/03/2020
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה07/06/2020
ניהול פרויקטים מבוסס PMI23/02/2020מוכר לגמול השתלמות
ספרדית25/03/2020
ספרדית ממשיכיםמרץ, 2020
ערבית מדוברת למתחילים04/03/2020מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמים17/03/2020
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית26/02/2020מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול17/02/2020קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול25/02/2020קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית 22/03/2020מוכר לגמול השתלמות
קונפליקטים-משפחה ומה שביניהםמרץ 2020, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמות

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה07/06/2020
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגונינובמבר 2020, תכנית שנתית
ניהול בכיר במגזר העיסקי והציבורי לנשיםמרץ 2020