pic3.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף קרן ידע של המח"ר מציעים לעמיתי הקרן

מגוון מקורסי המרכז בהסדר מיוחד.

חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
גרמניתנובמבר 2022
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה06/11/2022
ניהול פרויקטים מבוסס PMI08/11/2022מוכר לגמול השתלמות
ספרדית16/11/2022
ספרדית ממשיכיםנובמבר 2022
ערבית מדוברת למתחילים09/11/2022מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמים14/11/2022
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית15/11/2022מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול15/11/2022 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול14/11/2022 קורס צוהריים, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית 07/11/2022מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםנובמבר 2022
היבטים פיננסיים למנהליםנובמבר 2022
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה06/11/2022
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני14/11/2022
התוכנית ללימודי ביקורת פנימית06/11/2022
חשבונאות וניתוח דוחות כספיים24/10/2022
מיומנויות מתקדמות למנהלים16/11/2022
ניהול בכיר במגזר העיסקי והציבורי לנשיםפרטים בקרוב
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגוניםנובמבר 2022