pic3.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף קרן ידע של המח"ר מציעים לעמיתי הקרן

מגוון מקורסי המרכז בהסדר מיוחד.

חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
גרמניתנובמבר 2022
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה21/03/2022
ניהול פרויקטים מבוסס PMI01/03/2022מוכר לגמול השתלמות
ספרדיתנובמבר 2022
ספרדית ממשיכיםנובמבר 2022
ערבית מדוברת למתחילים07/03/2022 מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמים09/03/2022
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית15/03/2022מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול23/03/2022 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול07/03/2022 קורס צוהריים, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית נובמבר 2022, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםנובמבר 2022
היבטים פיננסיים למנהלים22/03/2022
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה21/03/2022
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני14/11/2022
התוכנית ללימודי ביקורת פנימיתנובמבר 2022
מיומנויות מתקדמות למנהלים08/03/2022
ניהול בכיר במגזר העיסקי והציבורי לנשיםפרטים בקרוב
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגונים07/03/2022