pic3.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף קרן ידע של המח"ר מציעים לעמיתי הקרן

מגוון מקורסי המרכז בהסדר מיוחד.

חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
גרמניתנובמבר 2023
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה12/03/2023
ניהול פרויקטים מבוסס PMI21/02/2023
ספרדיתנובמבר 2023
ספרדית ממשיכיםנובמבר 2023
ערבית מדוברת למתחילים13/03/2023מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמים08/03/2023
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתמרץ 2023, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול14/03/2023 מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית נובמבר 2023, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםפרטים בקרוב
היבטים פיננסיים למנהליםפרטים בקרוב
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה12/03/2023
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני13/11/2023
התוכנית ללימודי ביקורת פנימיתנובמבר 2023
חשבונאות וניתוח דוחות כספייםפרטים בקרוב
מיומנויות מתקדמות למנהלים15/03/2023
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגוניםפרטים בקרוב