pic3.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף קרן ידע של המח"ר מציעים לעמיתי הקרן

הסדר שכ"ל מיוחד.

זכאי הקרן משלמים למרכז את דמי ההשתתפות העצמית. יתרת שכ"ל מחוייבת בהתאם לתנאי מלגת קרן הידע.

קורסים בהסדר ישיר מול קרן ידע של המח"ר:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישור11/11/2019
גרמנית25/11/2019
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה17/11/2019
ניהול פרויקטים מבוסס PMI12/11/2019מוכר לגמול השתלמות
ספרדית27/11/2019
ספרדית ממשיכיםנובמבר, 2019
ערבית מדוברת למתחילים12/11/2019מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמים25/11/2019
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית17/11/2019קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית17/11/2019 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול13/11/2019קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול19/11/2019קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית מרץ 2020, מוכר לגמול השתלמות
קונפליקטים-משפחה ומה שביניהםנובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמות26/11/2019

 ◾ לטבלת הקורסים בהסדר ודמי ההשתתפות העצמית:

 חשוב לדעת!

 בנוסף לקורסים שבהסדר, חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

 לפרטים נוספים על הקורסים שבהסדר ועל הקורסים הניתנים לחברי הקרן צרו עמנו קשר בהקדם.

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה17/11/2019
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני11/11/2019נובמבר, 2019. תכנית שנתית