pic3.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף קרן ידע של המח"ר מציעים לעמיתי הקרן

מגוון מקורסי המרכז בהסדר מיוחד.

חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישור02/11/2020
גרמניתפרטים בקרוב
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושי08/11/2020מוכר לגמול השתלמות
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה03/11/2020
ניהול פרויקטים מבוסס PMI03/11/2020מוכר לגמול השתלמות
ספרדית01/11/2020
ספרדית ממשיכיםפרטים בקרוב
ערבית מדוברת למתחילים04/11/2020מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמים10/11/2020
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית11/11/2020מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול29/11/2020 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול03/11/2020קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית 03/11/2020מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותנובמבר 2020

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה03/11/2020
הכשרת תומכים בקבלת החלטות מקצועיים01/11/2020בפיקוח האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני09/11/2020תכנית שנתית
ניהול בכיר במגזר העיסקי והציבורי לנשים08/11/2020