pic3.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף קרן ידע של המח"ר מציעים לעמיתי הקרן

הסדר שכ"ל מיוחד.

זכאי הקרן משלמים למרכז את דמי ההשתתפות העצמית. יתרת שכ"ל מחוייבת בהתאם לתנאי מלגת קרן הידע.

קורסים בהסדר ישיר מול קרן ידע של המח"ר:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורנובמבר, 2019
גרמניתנובמבר, 2019
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירהנובמבר, 2019
ניהול פרויקטים מבוסס PMIנובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
ניהול קונפליקטים במשפחהנובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
ספרדיתנובמבר, 2019
ספרדית ממשיכיםנובמבר, 2019
ערבית מדוברת למתחיליםנובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמיםנובמבר, 2019
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתנובמבר 2019, קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתנובמבר 2019, קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהולנובמבר 2019, קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהולנובמבר 2019, קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית נובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותנובמבר, 2019

 ◾ לטבלת הקורסים בהסדר ודמי ההשתתפות העצמית:

 חשוב לדעת!

 בנוסף לקורסים שבהסדר, חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

 לפרטים נוספים על הקורסים שבהסדר ועל הקורסים הניתנים לחברי הקרן צרו עמנו קשר בהקדם.

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירהנובמבר, 2019
התכנית לאקטואריה וניהול סיכוניםנובמבר, 2019
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגונינובמבר, 2019