pic3.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף קרן ידע של המח"ר מציעים לעמיתי הקרן

מגוון מקורסי המרכז בהסדר מיוחד.

חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
גרמניתאפריל 2021
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה09/03/2021
ניהול פרויקטים מבוסס PMI09/02/2021מוכר לגמול השתלמות
ספרדיתאפריל 2021
ספרדית ממשיכיםפרטים בקרוב
ערבית מדוברת למתחיליםבהתאם למתכונת הלימודים, מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמיםבהתאם למתכונת הלימודים
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתבהתאם למתכונת הקורס, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול02/03/2021 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול17/02/2021קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית בהתאם למתכונת הקורס, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותנובמבר 2020

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה09/03/2021
הכשרת תומכים בקבלת החלטות מקצועיים25/04/2021בפיקוח האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגונינובמבר 2021, תכנית שנתית
ניהול בכיר במגזר העיסקי והציבורי לנשים24/01/2021