pic3.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף קרן ידע של המח"ר מציעים לעמיתי הקרן

מגוון מקורסי המרכז בהסדר מיוחד.

חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
גרמניתפרטים בקרוב
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה17/11/2021
ניהול פרויקטים מבוסס PMI09/11/2021מוכר לגמול השתלמות
ספרדיתפרטים בקרוב
ספרדית ממשיכיםפרטים בקרוב
ערבית מדוברת למתחילים08/11/2021 מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמים24/11/2021
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית15/11/2021 מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול07/11/2021 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול03/11/2021קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית 09/11/2021 מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הובלה וניהול ההון האנושי בארגונים10/11/2021
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה17/11/2021
התוכנית ללימודי הסמכה בביקורת פנימית22/11/2021
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני08/11/2021
מיומנויות מתקדמות בניהול10/11/2021
ניהול בכיר במגזר העיסקי והציבורי לנשיםנובמבר 2021
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגונים01/11/2021
ניתוח מידע פיננסי למנהלים09/11/2021