pic3.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף קרן ידע של המח"ר מציעים לעמיתי הקרן

מגוון מקורסי המרכז בהסדר מיוחד.

חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישור11/11/2019
גרמנית25/11/2019
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה17/11/2019
ניהול פרויקטים מבוסס PMI12/11/2019מוכר לגמול השתלמות
ספרדית27/11/2019
ספרדית ממשיכיםנובמבר, 2019
ערבית מדוברת למתחילים12/11/2019מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמים25/11/2019
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית17/11/2019קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית17/11/2019 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול13/11/2019קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול19/11/2019קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית מרץ 2020, מוכר לגמול השתלמות
קונפליקטים-משפחה ומה שביניהםנובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמות26/11/2019

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה17/11/2019
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני11/11/2019נובמבר, 2019. תכנית שנתית
ניהול בכיר במגזר העיסקי והציבורי לנשים17/11/2019