pic3.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף קרן ידע של המח"ר מציעים לעמיתי הקרן

מגוון מקורסי המרכז בהסדר מיוחד.

חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
גרמניתנובמבר 2023
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה10/11/2024
כתיבה ועריכה לשונית​05/11/2024מוכר לגמול השתלמות
ניהול פרויקטים מבוסס PMI05/11/2024
ספרדיתנובמבר 2024
ספרדית ממשיכיםנובמבר 2023
ערבית מדוברת למתחילים06/11/2024מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמיםנובמבר 2024
פיתוח מיומנויות הניהול19/05/2024 מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית פרטים בקרוב
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםפרטים בקרוב
היבטים פיננסיים למנהליםפרטים בקרוב
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה10/11/2024
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני18/11/2024
התוכנית ללימודי ביקורת פנימית19/11/2024
חשבונאות וניתוח דוחות כספייםפרטים בקרוב
מיומנויות מתקדמות למנהליםנובמבר 2024
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגוניםפרטים בקרוב