mediation.jpg


רקע         ​

בשנים האחרונות משמש הליך הגישור ככלי אלטרנטיבי ליישוב מחלוקות וסכסוכים. הגישור הוא הליך רצוני שבו צדדים לסכסוך או למשא ומתן נפגשים עם צד שלישי אובייקטיבי ונייטרלי - המגשר, המסייע בידם ליישב את המחלוקות בדרך של הידברות ישירה והסכמה בין הצדדים, מחוץ לכתליי בית המשפט.

מטרה                

רכישת ידע והבנה בעולם הגישור והפנמה של  הגישור כדרך חיים ושפה אופציונאלית בחיי היומיום של המשתתפים. למידת הטכניקות, המיומנויות וכלי עבודה יישומיים לניהול ויישוב מחלוקות בעבודה, בעסקים, בארגונים (גישור פנים ארגוני) ובקהילה.

קהל היעד           

מנהלים, אנשי עסקים, עו"ד ומשפטנים, אנשי משאבי אנוש, אנשי חינוך, לעוסקים במקצועות הטיפול ולקהל הרחב

בין הנושאים בקורס 

⎈ עקרונות הגישור
⎈ תפקיד המגשר - מאפייניו ומורכבותו
⎈ תפיסת ה- win-win - תיאוריה ומציאות
⎈ הגדרות אלטרנטיביות לתפיסת הקונפליקט
⎈ מודלים ליישוב קונפליקטים
⎈ מיומנויות ההקשבה, זיהוי נושאים וצרכים
⎈ אלמנטים במו"מ אינטגרטיבי
⎈ יצירת דיאלוג וגיבוש פתרונות בגישור
⎈ יצירת מסרים מקדמים בדיאלוג תקוע ובשיחה קשה
⎈ סגנונות גישור – מודל  Riskin
⎈ דילמות אתיות בגישור
⎈ עבודה עם עורכי דין בתהליך הגישור
⎈ מפגשי סימולציה מונחים,  בקבוצות קטנות
הקורס מבוסס על תכנית לימודים שאושרה על ידי הועדה המייעצת למנהל בתי המשפט לעניין הגישור (ועדת גדות/ועדת קמה). 

מרצי הקורס   ​  

מרצים בכירים, מפגשי הסימולציות יונחו ע"י מגשרים מקצועיים.

שיטת הלימוד  

למידה עיונית לצד תרגול מעשי, ניתוח מקרים, דיונים וסימולציות המונחות על ידי מגשרים מקצועיים בעלי ניסיון ​

מלגות 

​הקורס מוכר למלגות מקרנות הידע השונות.​​​​​​


לפרטים והרשמה    

טלפון רב קווי: 08-6472626 פקס: 08-6477386  דוא"ל: uces@bgu.ac.il 
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​​​​​