אוניברסיטת בן-גוריון בנגב באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מאפשרת ללומדים חיצוניים להשתתף בקורסי האוניברסיטה לצורך צבירת נקודות זכות ולהעשרה.

תהליך ההרשמה, הייעוץ והקשר עם הלומד הינם באחריות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בתיאום עם הפקולטות/מחלקות באוניברסיטה.

המשתתפים בקורסים אקדמיים לצורך צבירת נקודות זכות, נדרשים לעמוד בכל המטלות והכללים האקדמיים החלים בקורס, לרבות תרגולים, תרגילים, עבודות, בחינות וכו', בדומה לכלל הסטודנטים. ההשתתפות בקורסים לצבירת נק"ז מותנית באישור המחלקה הרלוונטית.

למען הסר ספק, הכרה בקורסים הינה אם וכאשר יתקבל הלומד ללימודים אקדמיים באוניברסיטה בכפוף לעמידה בכל תנאי הקבלה ובהתאם לתוכנית הלימודים שתהיה בתוקף באותה עת.

חשוב לדעת! קורסים המוכרים לנקודות זכות- מוכרים גם לגמול השתלמות!​

ההרשמה באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בטלפון: 08-6461145 , 08-6472626 או במייל: uces@bgu.ac.il

*מספר המקומות מוגבל

קורסים אקדמיים לבחירה

הצג הכל
הסתר הכל