סמסטר ב' ייפתח ב-30.4.2024

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מאפשרת ללומדים חיצוניים להשתתף בקורסי האוניברסיטה לצורך צבירת נקודות זכות ולהעשרה.

תהליך ההרשמה, הייעוץ והקשר עם הלומד הינם באחריות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בתיאום עם הפקולטות/מחלקות באוניברסיטה.​person-holding-.jpg

המשתתפים בקורסים אקדמיים בלימודי צבירה, נדרשים לעמוד בכל המטלות והכללים האקדמיים החלים בקורס, לרבות תרגולים, תרגילים, עבודות, בחינות וכו', בדומה לכלל הסטודנטים. ההשתתפות בקורסים מותנית באישור המחלקה הרלוונטית.

למען הסר ספק, הכרה בקורסים הינה אם וכאשר יתקבל הלומד ללימודים אקדמיים באוניברסיטה בכפוף לעמידה בכל תנאי הקבלה ובהתאם לתוכנית הלימודים שתהיה בתוקף באותה עת.

חשוב לדעת! קורסים המוכרים לנקודות זכות- מוכרים גם לגמול השתלמות!​

*מספר המקומות מוגבל


​​​​​pen.pngטופס​ בקשה ​ל​​ר​ישום ל​קורסים >​>​​​​​​​​​
​​​

notes.pngנ​ה​​​לים ופרטים נוספים >>​​​​​​​​​​​​​​​

שאלות ותשובות

הצג הכל
הסתר הכל

קורסים אקדמיים לבחירה

הצג הכל
הסתר הכל