globe.jpg 

מגווון קורסים ללימוד שפה המתמקדים ברכישת מיומנויות דיבור, שיפור התקשורת וקבלת מושג על התרבות שהשפה מייצגת. השיעורים נלמדים בקבוצות קטנות תוך שימוש במגוון עזרי הוראה (סרטים, מוזיקה, מצגות וכדומה) להעצמת החוויה הלימודית.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
איטלקיתנובמבר 2024
איטלקית למתקדמיםנובמבר 2024
אנגליתנובמבר 2024
גרמניתנובמבר 2023
גרמנית למתקדמיםנובמבר 2023
סינית למתחיליםנובמבר 2023
ספרדיתנובמבר 2024
ספרדית ממשיכיםנובמבר 2023
ערבית מדוברת למתחילים06/11/2024מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמיםנובמבר 2024