globe.jpg 

מגווון קורסים ללימוד שפה המתמקדים ברכישת מיומנויות דיבור, שיפור התקשורת וקבלת מושג על התרבות שהשפה מייצגת. השיעורים נלמדים בקבוצות קטנות תוך שימוש במגוון עזרי הוראה (סרטים, מוזיקה, מצגות וכדומה) להעצמת החוויה הלימודית.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
איטלקיתנובמבר 2020
איטלקית למתקדמיםנובמבר 2020
אנגליתנובמבר 2020
גרמניתנובמבר 2020
גרמנית למתקדמיםנובמבר 2020
סינית למתחיליםנובמבר 2020
ספרדיתנובמבר 2020
ספרדית ממשיכיםנובמבר 2020
ערבית מדוברת למתחיליםנובמבר 2020, מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמיםנובמבר 2020