globe.jpg 

מגווון קורסים ללימוד שפה המתמקדים ברכישת מיומנויות דיבור, שיפור התקשורת וקבלת מושג על התרבות שהשפה מייצגת. השיעורים נלמדים בקבוצות קטנות תוך שימוש במגוון עזרי הוראה (סרטים, מוזיקה, מצגות וכדומה) להעצמת החוויה הלימודית.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
איטלקיתנובמבר 2023
איטלקית למתקדמיםנובמבר 2023
אנגליתנובמבר 2023
גרמניתנובמבר 2023
גרמנית למתקדמיםנובמבר 2023
סינית למתחיליםנובמבר 2023
ספרדיתנובמבר 2023
ספרדית ממשיכיםנובמבר 2023
ערבית מדוברת למתחילים13/03/2023מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמים08/03/2023