globe.jpg 

מגווון קורסים ללימוד שפה המתמקדים ברכישת מיומנויות דיבור, שיפור התקשורת וקבלת מושג על התרבות שהשפה מייצגת. השיעורים נלמדים בקבוצות קטנות תוך שימוש במגוון עזרי הוראה (סרטים, מוזיקה, מצגות וכדומה) להעצמת החוויה הלימודית.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
איטלקיתפרטים בקרוב
איטלקית למתקדמיםפרטים בקרוב
אנגליתפרטים בקרוב
גרמניתפרטים בקרוב
גרמנית למתקדמיםפרטים בקרוב
סינית למתחיליםפרטים בקרוב
ספרדיתפרטים בקרוב
ספרדית ממשיכיםפרטים בקרוב
ערבית מדוברת למתחילים08/11/2021 מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמים24/11/2021