globe.jpg 

מגווון קורסים ללימוד שפה המתמקדים ברכישת מיומנויות דיבור, שיפור התקשורת וקבלת מושג על התרבות שהשפה מייצגת. השיעורים נלמדים בקבוצות קטנות תוך שימוש במגוון עזרי הוראה (סרטים, מוזיקה, מצגות וכדומה) להעצמת החוויה הלימודית.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
איטלקיתנובמבר 2022
איטלקית למתקדמיםנובמבר 2022
אנגליתנובמבר 2022
גרמניתנובמבר 2022
גרמנית למתקדמיםנובמבר 2022
סינית למתחיליםנובמבר 2022
ספרדית16/11/2022
ספרדית ממשיכיםנובמבר 2022
ערבית מדוברת למתחילים09/11/2022מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמים14/11/2022