globe.jpg 

מגווון קורסים ללימוד שפה המתמקדים ברכישת מיומנויות דיבור, שיפור התקשורת וקבלת מושג על התרבות שהשפה מייצגת. השיעורים נלמדים בקבוצות קטנות תוך שימוש במגוון עזרי הוראה (סרטים, מוזיקה, מצגות וכדומה) להעצמת החוויה הלימודית.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
איטלקיתפרטים בקרוב
איטלקית למתקדמיםפרטים בקרוב
אנגליתפרטים בקרוב
גרמניתפרטים בקרוב
גרמנית למתקדמיםפרטים בקרוב
סינית למתחיליםפרטים בקרוב
ספרדיתפברואר 2020
ספרדית ממשיכיםפרטים בקרוב
ערבית מדוברת למתחיליםפברואר 2020, מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמיםפברואר 2020