globe.jpg 

מגווון קורסים ללימוד שפה המתמקדים ברכישת מיומנויות דיבור, שיפור התקשורת וקבלת מושג על התרבות שהשפה מייצגת. השיעורים נלמדים בקבוצות קטנות תוך שימוש במגוון עזרי הוראה (סרטים, מוזיקה, מצגות וכדומה) להעצמת החוויה הלימודית.

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
איטלקיתפרטים בקרוב
איטלקית למתקדמיםפרטים בקרוב
אנגליתפרטים בקרוב
גרמניתאפריל 2021
גרמנית למתקדמיםפרטים בקרוב
סינית למתחיליםפרטים בקרוב
ספרדיתאפריל 2021
ספרדית ממשיכיםפרטים בקרוב
ערבית מדוברת למתחיליםבהתאם למתכונת הלימודים, מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתקדמיםבהתאם למתכונת הלימודים