pic2.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מציע קורסים בשיתוף קרן ידע הנדסי מציעים לעמיתי הקרן הסדר שכ"ל מיוחד.

זכאי הקרן משלמים למרכז את דמי ההשתתפות העצמית. יתרת שכ"ל מחוייבת בהתאם לתנאי מלגת קרן הידע.

◾  לטבלת הקורסים בהסדר ודמי ההשתתפות העצמית:

קורסים משותפים קרן ידע הנדסי עם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ - סמסטר ב תשעט.jpg

קורסים בהסדר ישיר מול קרן ידע הנדסי:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה09/03/2021
ניהול פרויקטים מבוסס PMI09/02/2021מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול02/03/2021 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול17/02/2021קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותנובמבר 2020

 חשוב לדעת!

בנוסף לקורסים שבהסדר, חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ. לפרטים נוספים על הקורסים שבהסדר ועל הקורסים הניתנים לחברי הקרן צרו עמנו קשר בהקדם.

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
ערבית מדוברת למתחיליםבהתאם למתכונת הלימודים, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתבהתאם למתכונת הקורס, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית בהתאם למתכונת הקורס, מוכר לגמול השתלמות