pic2.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מציע קורסים בשיתוף קרן ידע הנדסי מציעים לעמיתי הקרן הסדר שכ"ל מיוחד.

זכאי הקרן משלמים למרכז את דמי ההשתתפות העצמית. יתרת שכ"ל מחוייבת בהתאם לתנאי מלגת קרן הידע.

◾  לטבלת הקורסים בהסדר ודמי ההשתתפות העצמית:

קורסים משותפים קרן ידע הנדסי עם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ - סמסטר ב תשעט.jpg

קורסים בהסדר ישיר מול קרן ידע הנדסי:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירהנובמבר, 2019
ניהול פרויקטים מבוסס PMIנובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהולנובמבר 2019, קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהולנובמבר 2019, קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותנובמבר, 2019

 חשוב לדעת!

בנוסף לקורסים שבהסדר, חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ. לפרטים נוספים על הקורסים שבהסדר ועל הקורסים הניתנים לחברי הקרן צרו עמנו קשר בהקדם.

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הנדסת מערכותנובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
ערבית מדוברת למתחיליםנובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתנובמבר 2019, קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתנובמבר 2019, קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית נובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל מערכות בריאות 27/10/2019סמסטר א' תש"פ
תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל עסקים27/10/2019סמסטר א' תש"פ