pic2.png 

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מציע קורסים בשיתוף קרן ידע הנדסי מציעים לעמיתי הקרן הסדר שכ"ל מיוחד.

זכאי הקרן משלמים למרכז את דמי ההשתתפות העצמית. יתרת שכ"ל מחוייבת בהתאם לתנאי מלגת קרן הידע.

◾  לטבלת הקורסים בהסדר ודמי ההשתתפות העצמית:

קורסים משותפים קרן ידע הנדסי עם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ - סמסטר ב תשעט.jpg

קורסים בהסדר ישיר מול קרן ידע הנדסי:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה17/11/2019
ניהול פרויקטים מבוסס PMI12/11/2019מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול13/11/2019קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול26/11/2019קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמות26/11/2019

 חשוב לדעת!

בנוסף לקורסים שבהסדר, חברי הקרן זוכים למלגה פרטנית ולהנחה משכר הלימוד על מרבית קורסי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ. לפרטים נוספים על הקורסים שבהסדר ועל הקורסים הניתנים לחברי הקרן צרו עמנו קשר בהקדם.

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
ערבית מדוברת למתחילים26/02/2020מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית01/12/2019קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית01/12/2019 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית 22/03/2020מוכר לגמול השתלמות