הכשרת_דירקטורים.png​​


תפקיד הדירקטור ונושא המשרה בחברה חשוב, מגוון ומחייב ידע רב ומעודכן. הקורס מעניק ידע בתחומים משפטיים ופיננסיים וכלים ומיומנויות הנחוצות לדירקטור ולנושא המשרה במילוי תפקידו. מפגש עם דירקטורים ונושאי משרה בכירים מאפשר למידה ביקורתית מבעלי ניסיון והפנמת הכלים היישומיים  הרלוונטיים לתחום.

​מטרות הקורס

 • הקניית ידע עדכני בתחומים הרלוונטיים לניהול הבכיר בארגונים וחברות.
 • ​​הקניית כלים יישומיים וטכניקות הנחוצים לדירקטור ומנהל בכיר בתפקידו מנקודת מבט המשלבת הצגה ביקורתית של מקרי בוחן ומפגש עם דירקטורים ונושאי משרה בכירים.​

קהל היעד

 • מנכ"לים, דירקטורים מכהנים ונושאי משרה בכירים, המעוניינים להכשיר עצמם לתפקיד של דירקטורים.
 • נושאי משרה בכירה בחברות, מנהלים בכירים ודירקטורים המעוניינים להתעדכן בתחיקה החדשה ולרענן ידיעותיהם בנושאי התפקיד השונים. ​

בין הנושאים בקורס 

 • סוגי תאגידים בישראל
 • מבנה הון החברה, סוגי מניות; הקצאה והעברת מניות
 • עקרונות חשבונאיים מקובלים, ניתוח  דוחות כספיים מנקודת מבט של הניהול הבכיר
 • סמכויות הדירקטוריון, מינוי וסיום כהונת דירקטורים ודרכי התגוננות של נושאי משרה
 • גישות בניהול סיכונים ובביקורת פנימית - תרגול ניתוח מקרי בוחן
 • וועדות הדירקטוריון, סמכויות הוועדות ודרכי פעולה - ניתוח מקרי בוחן
 • אתיקה, עסקים ואחריות תאגידית
 • עבודת הדירקטוריון מנקודת מבט הניהול הבכיר בחברה
 • סימולציות של ניהול ישיבות דירקטוריון​

שיטת הלימוד

הוראה פרונטאלית (מקוונת/היברידית), סימולציות, דיונים, ניתוח אירועים (Case study).​

מרכז אקדמי

עו"ד אברהם חורש, דירקטור בחברות פרטיות, מנהל המטה בחברת "מדיסון פארמה", מרצה בתחומי המשפט במוסדות אקדמיים.

מרצי הקורס​​

חברי סגל אקדמי באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מנהלים בכירים ודירקטורים מחברות וארגונים מובילים בתעשייה וביניהם: רו"ח אריה טננבאום| מנכ"ל חברת STK bio-ag technologies ; פרופ' גבי סרוסי| דירקטור וחבר סגל אקדמי באוניברסיטת בן גוריון בנגב; רו"ח גיל בר|  מבקר הפנים של חברת מקורות, סמנכ"ל, מבקר פנים ראשי וסמנכ"ל אל-על לשעבר; מר יעקב כחלון| משנה למנכ"ל חברת ​אוגווינד, מנכ"ל רותם אמפרט נגב ומנהל פוספט קומודטי בכי"ל לשעבר; מר חיים רוסו|​ זוכה פרס התעשייה, סגן נשיא בכיר לשעבר באלביט מערכות, יו"ר עמותת החינוך "תעשיידע"; מרצים אורחים נוספים.​ 

דרישות הקורס

 • נוכחות בשיעורים (של 80% לפחות)
 • השתתפות פעילה בשיעורים, בניתוח המקרים ובסימולציות​

 • תנאי קבלה


 • תואר אקדמי
 • ניסיון ניהולי במשך 5 שנים
 • עמידה בוועדת קבלה - יש להעביר קורות חיים.

  קבלת מועמדים אשר אינם עומדים באחד מהתנאים תידון בוועדת חריגים.


לפרטים ולהרשמה

טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il 
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​

 עורך תוכן [1]