הקורס המוביל בדרום להכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירה!

הכשרת_דירקטורים.png

 

מטרות הקורס
⎈ הקניית ידע עדכני בתחומים הרלוונטיים  לניהול הבכיר בארגונים וחברות
⎈ הקניית כלים יישומיים  וטכניקות  הנחוצים לדירקטור ומנהל בכיר בתפקידו מנקודת מבט המשלבת הצגה ביקורתית של מקרי בוחן ומפגש עם דירקטורים ונושאי משרה בכירים.

קהל היעד
המעוניינים להכשיר עצמם לתפקיד של דירקטורים ו/או נושאי משרה בחברות, דירקטורים מכהנים ונושאי משרה בכירים, המעוניינים להתעדכן בתחיקה החדשה ולרענן ידיעותיהם בנושאי התפקיד השונים.

בין הנושאים בקורס 
⎈ סוגי תאגידים בישראל
⎈ מבנה הון החברה, סוגי מניות; הקצאה והעברת מניות
⎈ עקרונות חשבונאיים מקובלים, ניתוח  דוחות כספיים מנקודת מבט של הניהול הבכיר
⎈ סמכויות הדירקטוריון, מינוי וסיום כהונת דירקטורים ודרכי התגוננות של נושאי משרה
⎈ גישות בניהול סיכונים ובביקורת פנימית – תרגול ניתוח מקרי בוחן
⎈ ניהול יחסי לקוחות בראי הניהול הבכיר – ניתוח מקרי בוחן
⎈ וועדות הדירקטוריון, סמכויות הוועדות ודרכי פעולה – ניתוח מקרי בוחן
⎈ אתיקה ועסקים
⎈ סימולציות של ניהול ישיבות דירקטוריון

שיטת הלימוד
הוראה פרונטאלית, סימולציות, דיונים, ניתוח אירועים (Case study).

מרכז אקדמי
עו"ד אברהם חורש, דירקטור  וחבר סגל אקדמי באוניברסיטת בן- גוריון בנגב.

מרצי הקורס
חברי סגל אקדמי באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מנהלים בכירים ודירקטורים מחברות וארגונים מובילים בתעשייה.

היקף
56 שעות אקדמיות (14 מפגשים של 4 שעות אקדמיות).

מועד
07 ביוני 2020, ימי ראשון, בין השעות 17:00-20:15.

דרישות הקורס
נוכחות בשיעורים (של 80% לפחות) והשתתפות פעילה.

תעודה
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.  


 


 

לפרטים ולהרשמה:

טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il
אתר אינטרנט: www.bgu.ac.il/uces
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3

נהלי לימודים, חיובים והרשמה מפורטים באתר האינטרנט של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ תחת סעיף נהלי הרשמה ולימודים בכתובת: www.bgu.ac.il/uces