תמונה לחוברת.jpg

אנחנו שמחים להשיק את תכנית "אפיק המעבר" לפקולטה למדעי הרוח והחברה. 
הרישום לתכנית מאפשר ללומדים חיצוניים להשתתף בקורסי האוניברסיטה לצורך מעבר וקבלה ללימודים אקדמיים במחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה. תהליך ההרשמה והקשר עם הלומד הינם באחריות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, בתיאום עם המחלקות המשתתפות.

ישנם 2 מסלולים לבחירה:​


  • 1. אפיק מעבר וקבלה - מסלול מרוכז: אפיק מרוכז אשר יחל בסמסטר א' תשפ"ה לקראת מעבר ללימודים מן המניין בסמסטר ב' תשפ"ה, במחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה. על המשתתפים ללמוד בסה"כ 18 נק"ז בסמסטר א', (במסלול חד מחלקתי או דו מחלקתי) בהתאם לתנאי המסלול כמפורט להלן.
    לתשומת ליבכם, באפיק זה יש ללמוד רק קורסים סמסטריאליים.


  • 2. אפיק מעבר וקבלה – מסלול  רגיל: אפיק מעבר אשר יחל בסמסטר א' תשפ"ה לקראת מעבר ללימודים מן המניין במחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה. על המשתתפים ללמוד בסה"כ 20 נקודות זכות, בתקופה שלא תעלה על שנתיים (במסלול חד מחלקתי או דו מחלקתי) בהתאם לתנאי המסלול המפורט להלן.

    *המעבר ללימודים מן המניין, הינו בהתאם לתנאי המסלול במחלקות הנבחרות.​