סמסטר א' ייפתח ב-3.11.2024

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מאפשרת ללומדים חיצוניים להשתתף בקורסי האוניברסיטה להעשרה כ"שומע חופשי".

תמונה לחוברת.jpg

ההשתתפות בקורסים כ"שומע חופשי" הינה ללא מטלות אקדמיות ומאפשרת ללומדים החיצוניים את השילוב של למידה והנאה בקורסים אקדמיים בסביבה האונ​יברסיטאית.

ההשתתפות כ"שומע חופשי" כוללת השתתפות בהרצאות בלבד (ללא תרגול/סיורים).​​​​​​​


​​​​​pen.pngטופס​ בקשה ​ל​​ר​ישום ל​קורסים >​>​​​​​​​​​
​​​

notes.pngנ​ה​​​לים ופרטים נוספים >>​​​​​​​​​​​​​​​​


רשימת הקורסים האקדמיים

הצג הכל
הסתר הכל

שאלות ותשובות

הצג הכל
הסתר הכל