59456.5_7.jpg

תוכניות הלימוד

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםפרטים בקרוב
היבטים פיננסיים למנהליםפרטים בקרוב
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה12/03/2023
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני13/11/2023
התוכנית ללימודי ביקורת פנימיתנובמבר 2023
חשבונאות וניתוח דוחות כספייםפרטים בקרוב
מיומנויות מתקדמות למנהלים15/03/2023
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגוניםפרטים בקרוב

אולי יעניין אתכם גם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםפרטים בקרוב
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
היבטים פיננסיים למנהליםפרטים בקרוב
התוכנית ללימודי ביקורת פנימיתנובמבר 2023
חשבונאות וניתוח דוחות כספייםפרטים בקרוב
חשבי שכר בכירים - בפיקוח לשכת רואי-חשבון בישראל05/11/2023קורס שנתי
מחשוב ענן - cloud computingיוני 2023
מיומנויות מתקדמות למנהלים15/03/2023
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגוניםפרטים בקרוב
ניהול פרויקטים מבוסס PMI21/02/2023
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתמרץ 2023, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול14/03/2023 מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית נובמבר 2023, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית ומיינדפולנס13/03/2023
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב