תוכניות הלימוד

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירהנובמבר, 2019
התכנית לאקטואריה וניהול סיכוניםנובמבר, 2019
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגונינובמבר, 2019

אולי יעניין אתכם גם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורנובמבר, 2019
גישור משפחתי - גירושין ופרידהנובמבר, 2019
הנדסת מערכותנובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
חשבי שכר בכיריםנובמבר 2019, קורס שנתי
ניהול פרויקטים מבוסס PMIנובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
ניהול קונפליקטים במשפחהנובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתנובמבר 2019, קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתנובמבר 2019, קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהולנובמבר 2019, קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהולנובמבר 2019, קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית נובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותנובמבר, 2019