59456.5_7.jpg

תוכניות הלימוד

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםנובמבר 2022
היבטים פיננסיים למנהליםנובמבר 2022
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה06/11/2022
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני14/11/2022
התוכנית ללימודי ביקורת פנימית06/11/2022
חשבונאות וניתוח דוחות כספיים24/10/2022
מיומנויות מתקדמות למנהלים30/11/2022
ניהול בכיר במגזר העיסקי והציבורי לנשיםפרטים בקרוב
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגוניםנובמבר 2022

אולי יעניין אתכם גם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםנובמבר 2022
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
היבטים פיננסיים למנהליםנובמבר 2022
התוכנית ללימודי ביקורת פנימית06/11/2022
חשבונאות וניתוח דוחות כספיים24/10/2022
חשבי שכר בכירים - בפיקוח לשכת רואי-חשבון בישראל16/11/2022קורס שנתי
מחשוב ענן - cloud computing24/11/2022
מיומנויות מתקדמות למנהלים30/11/2022
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגוניםנובמבר 2022
ניהול פרויקטים מבוסס PMI08/11/2022מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתמרץ 2023, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול15/11/2022 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול קורס צוהריים - פתיחה במרץ 2023, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית 21/11/2022מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית ומיינדפולנס13/03/2023
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב