59456.5_7.jpg

תוכניות הלימוד

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםנובמבר 2022
היבטים פיננסיים למנהלים22/03/2022
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה21/03/2022
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני14/11/2022
התוכנית ללימודי ביקורת פנימיתנובמבר 2022
מיומנויות מתקדמות למנהלים08/03/2022
ניהול בכיר במגזר העיסקי והציבורי לנשיםפרטים בקרוב
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגונים07/03/2022

אולי יעניין אתכם גם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםנובמבר 2022
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
היבטים פיננסיים למנהלים22/03/2022
התוכנית ללימודי ביקורת פנימיתנובמבר 2022
חשבי שכר בכירים - בפיקוח לשכת רואי-חשבון בישראל16/11/2022קורס שנתי
מיומנויות מתקדמות למנהלים08/03/2022
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגונים07/03/2022
ניהול פרויקטים מבוסס PMI01/03/2022מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית15/03/2022מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול23/03/2022 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול07/03/2022 קורס צוהריים, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית נובמבר 2022, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב