​​ביקורת פנימית.jpg
הדרישה למבקרים פנימיים הולכת וגוברת בשל החובה למנות מבקרים פנימיים על פי חוק ברב המגזרים במדינת ישראל החל ממשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, בנקים, גופים פיננסיים ועוד. המבקרים הפנימיים משולבים מכח תפקידם בדרג הבכיר בארגון והינם בין הגורמים המשפיעים ביותר על קבלת החלטות ועל הצלחתו של הארגון.

התוכנית מעניקה ידע נרחב על ניהול והתנהלות ארגונית, הכרת תהליכים ארגוניים, רכש, כספים, הבנה של הסביבה המשפטית, הכרות עם המגזר הציבורי והעסקי, גורמי ביקורת חיצוניים לארגון, ממשל תאגידי, ניהול סיכונים, סיכוני הונאות ומעילות, תחום מערכות מידע, סייבר ואבטחת מידע, חשבונאות פיננסית וניהולית ועוד.

המשתתפים ירכשו כלים יישומיים לעריכת הביקורת ודוח הביקורת, מעקב אחר תיקון הליקויים, וניהול יחידת ביקורת פנימית. התוכנית כוללת פרקטיקום, שבמסגרתו המשתתפים מיישמים את המתודולוגיות שלמדו באמצעות עריכת ביקורת פנימית בפועל בארגון ועריכת דוח ביקורת פנימית.

התכנית מוכרת על ידי וועדת ההשתלמויות לפי חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992 וסיומה בהצלחה מקנה לבוגרים את הידע והאפשרות להתמנות ולכהן כמבקרים פנימיים ראשיים בגופים ציבוריים ואחרים בכפוף לחוק.

מטרות התוכנית

 •  הכשרת הלומדים כמבקרי פנים בהתאם לחוק הביקורת הפנימית, ולתקנים המקצועיים הבינלאומיים לביקורת פנימית.

 •  רכישת ארגז כלים יישומי כמבקר פנימי בארגון, הבנה והיכרות עם תהליכים ארגוניים, עבודה מול מבוקרים וישויות ארגוניות כדירקטוריון, ועדת הביקורת, הנהלה וכיוצ"ב. 

 • ⎈ הענקת ידע וכלים יישומיים לעריכת ביקורת מועילה ואפקטיבית  בכל ארגון.

 • ⎈ למידה מהניסיון המעשי הרב שנצבר בישראל ובעולם בתחום הביקורת הפנימית.

 •  הקניית ניסיון מעשי באמצעות ביצוע הפרקטיקום. 

​​קהל היעד

  •  בעלי תואר ראשון לפחות.

  • ⎈ סטודנטים לתואר ראשון בשנים ב'-ג' , ממוסד אקדמי מוכר.

מרצי התוכנית 

​מבקרים פנימיים בעלי ניסיון רב בעבודה המקצועית ובהוראה, חברי סגל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומרצים מטעם  לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל, מומחים  בתחום.​


מבנה תוכנית הלימודים:


 • ​קורסי ליבה בביקורת פנימית:

 תורת הביקורת הפנימית א' – 26 שעות

 תורת הביקורת הפנימית ב' – 26 שעות

 דיני ביקורת – 26 שעות

 ביקורת טכנולוגיות מידע וסייבר – 26 שעות

 

 • קורסי העמקה והעשרה בתחום הביקורת - היבטים תאורטיים ופרקטיים ( 36 שעות):
 •  עולם הסיכונים בראי הביקורת הפנימית
 •  סיכוני הונאות ומעילות וההתמודדות עמם
 •  סוגיות מתקדמות בביקורת פנימית

 

 •  פרקטיקום מונחה – למידה והתנסות מעשית בעבודת ביקורת והגשת דוח ביקורת  כפרויקט גמר, בהיקף של כ-150 שעות.  

 

מבנה הפרקטיקום:

 16 שעות למידה פרונטלית, כיתתית ופרטנית – למידה והנחייה כללית.

 כ- 50 שעות עבודה מעשית בארגון - יבוצע ע"י הלומד.

 כתיבת עבודה מסכמת – דוח ביקורת ע"י הלומד – ילווה ע"י מנחה שימונה מטעם התוכנית.

​ הפרקטיקום יבוצע בקבוצות של 2 עד 3 סטודנטים.

 

המשתתפים בתוכנית יהיו מחויבים לתאם עבור עצמם את הפרקטיקום ולקבל את אישור המנחה לפרקטיקום שתואם.

לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל תסייע באיתור מקומות לפרקטיקום בתיאום כאמור.

 

שיטת הלימוד 

למידה פרונטלית המשלבת ידע תאורטי ולמידה מהניסיון בשטח, באמצעות ניתוח מקרי ביקורת מהארץ ומהעולם. ​​​

 

מתכונת התוכנית

​היקף התוכנית - 290 שעות: 140 שעות לימוד אקדמיות וכ– 150 שעות פרקטיקום מונחה.

חלק I :     שלושה סמסטרים; החל מסמסטר א' תשפ"ג, סמסטר ב' תשפ"ג וסמסטר א' תשפ"ד.

חלק II:    החל מסמסטר א' תשפ"ד, ביצוע וליווי מובנה ומונחה של הפרקטיקום בשטח, המבוצע ע"י המשתתף.

יום הלימודים          ימי  שלישי, בין השעות 17:00-20:15, מפגשים של 4 שעות אקדמיות.

​מקום הלימודים      אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מועד פתיחה           8 בנובמבר 2022

 

​שכר לימוד לתוכנית ותשלומים נוספים

 •  דמי רישום בסך 350 ₪ אינם כלולים בשכר הלימוד.
 •  שכר הלימוד לתוכנית (תשפ"ג – תשפ"ד) : 10,000 ₪
 • ​ שכר לימוד מיוחד לסטודנטים בתואר ראשון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב הינו בסך 6,500 ₪. אין כפל הנחות.

 

הערה: למען הסר ספק, שכ"ל בגין קורסי התשתית אינו כלול בשכ"ל של התוכנית.

 

תשלום שכ"ל יוסדר לפני תחילת הלימודים ובהתאם למדיניות התשלומים של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בוגרי אוניברסיטה, סגל האוניברסיטה, גמלאים ואוכלוסיות נוספות, זכאים להנחה בהתאם למדיניות ההנחות של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בקישור: http://bit.ly/2TKXK3h

 

​תנאי קבלה 

 •  בעלי תואר ראשון לפחות.
 •  סטודנטים לתואר ראשון בשנה ב' - ג' במוסד אקדמי מוכר.
   
 •  מקרים מיוחדים יועברו לאישור וועדת חריגים
 • ​ עמידה בוועדת קבלה  -  יש לשלוח קורות חיים

 

דרישות התוכנית

 • ​⎈ נוכחות מלאה בשיעורים (לפחות 80%).
 •  השתתפות פעילה בשיעורים, קריאת חומר תיאורטי ועמידה במטלות התוכנית.
 •  ​מעבר בציון 60 לפחות במבחן/עבודה מסכמת בכל קורס וכן בפרקטיקום.


תנאי לקבלת תעודה:

​סיום תואר אקדמי, עמידה בדרישות  התוכנית לרבות עמידה בקורסי התשתית. 


​​תעודה

למשתתפים אשר יעמדו בדרישות האקדמיות של התוכנית, תוענק בסיום הלימודים

תעודת "בוגר תכנית לימודי תעודה בביקורת פנימית מטעם לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל והאוניברסיטה".

התעודה מוכרת על ידי וועדת ההשתלמויות לפי חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992 לעניין פטור מחובת שנתיים ניסיון – בהתאם ובכפוף לחוק.


 • קורסי תשתית:

  משתתפי התכנית נדרשים להשלים במהלך לימודיהם בתוכנית או להציג אסמכתאות שסיימו בהצלחה את הקורסים הבאים:

  •  קורסים אקדמיים בתחום כלכלה, בהיקף 2 ש"ס לפחות.
  •  סטטיסטיקה/מחקר כמותי, בהיקף 2 ש"ס לפחות.
  • ​ ​​​חשבונאות/ניתוח דוחות כספיים – בהיקף 2 ש"ס לפחות.

   

  הערה: שכ"ל בגין קורסי התשתית אינו כלול בשכ"ל של התוכנית. 

   

  משתתפים הנדרשים לקורסי תשתית יוכלו ללמוד בקורסי האוניברסיטה/ המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ כלומדים חיצוניים (בכפוף למינימום נרשמים).

  ​ *הכרה בקורס אקדמי כקורס תשתית  הינה בסמכות המנהל האקדמי של התוכנית . ​​זכאות נוספת למשתתפי התוכנית ולבוגרים 

לשכת המבקרים הפנימיים IIA  תאפשר לסטודנטים של התוכנית להתקבל במהלך הלימודים כחברים בלשכה, בכפוף להוראות תקנון הלשכה ובתשלום מוזל במשך תקופת לימודיהם באוניברסיטה.

לשכת המבקרים הפנימיים​ IIA תכיר בבוגרי התוכנית כבעלי שנת ניסיון בביקורת פנימית לצורך הגשה לבחינות CIA (מבקר פנימי מוסמך) ומבחינת חוק הביקורת הפנימית, וכן תעניק לבוגרים הנחה מיוחדת במחיר של קורסי הכנה לבחינות הבינלאומיות של CIA שייערכו על ידי הלשכה.​​