​​ביקורת פנימית.jpg

מבקרים פנימיים מבוקשים כיום בשל החובה למנות מבקרים פנימיים על פי חוק ברב המגזרים במדינת ישראל, החל ממשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, בנקים, גופים פיננסיים ועוד. המבקרים הפנימיים משולבים מכוח תפקידם בדרג הבכיר בארגון והינם בין הגורמים המשפיעים ביותר על קבלת החלטות ועל הצלחתו של הארגון.

התוכנית ללימודי ביקורת פנימית  מכשירה את בוגריה לשמש כמבקרים פנימיים בארגונים מגוונים. התכנית מוכרת על ידי וועדת ההשתלמויות לפי חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992 וסיומה בהצלחה מקנה לבוגרים את הידע והאפשרות להתמנות ולכהן כמבקרים פנימיים ראשיים בגופים ציבוריים ואחרים בכפוף לחוק.

הלימודים בתוכנית  מעניקים  ידע נרחב על ניהול והתנהלות ארגונית בתחומים רבים ובהם: כספים,  הסביבה המשפטית, המגזר הציבורי והעסקי, גורמי ביקורת חיצוניים לארגון, ממשל תאגידי, ניהול סיכונים, סיכוני הונאות ומעילות, תחום מערכות מידע וסייבר ועוד. וזאת לצד התקנים הבינלאומיים לביקורת פנימית, כלים יישומיים לעריכת ביקורת פנימית וכתיבת דוח ביקורת פנימית, מעקב אחר תיקון הליקויים, ניהול יחידת ביקורת פנימית ועוד.

התוכנית כוללת פרקטיקום, שבמסגרתו המשתתפים מיישמים את המתודולוגיות שלמדו באמצעות עריכת ביקורת פנימית בפועל בארגון ועריכת דוח ביקורת פנימית, כך שבתום התוכנית בהצלחה לבוגרים יש ניסיון ממשי בעריכת ביקורת פנימית בארגון.

יתרונות התוכנית

⎈ הכשרת מבקרי פנימיםם בהתאם לחוק הביקורת הפנימית – תוכנית איכותית וממוקדת.

⎈ רכישת ארגז כלים יישומי כמבקר פנימי בארגון.

⎈  פרקטיקום מונחה - הקניית ניסיון מעשי ממשי בעבודת הביקורת.

​⎈​ ​​לימודי ערב, יום בשבוע המתאימים לשילוב לימודים וקריירה.

⎈ מרצי התוכנית – מרצים איכותיים , מבקרים פנימיים בעלי ניסיון בהוראה ובעבודה המקצועית.

תכני הלימוד

⎈​  קורסי ליבה בתחום הביקורת |  תורת הביקורת הפנימית, ​ דיני ביקורת

⎈​ ביקורת טכנולוגיות מידע  וסייבר

⎈​​ קורסי העמקה והעשרה בתחום הביקורת| עולם הסיכונים בראי הביקורת הפנימית, סוגיות מתקדמות בביקורת פנימית

⎈​ פרקטיקום מונחה | למידה והתנסות מעשית בעבודת ביקורת פנימית והגשת דוח ביקורת פנימית כפרויקט גמר.​

קהל יעד

⎈ בעלי תואר ראשון לפחות

⎈ סטודנטים לתואר ראשון בשנים ב'-ג', ממוסד אקדמי מוכר

תעודה

למשתתפים אשר יעמדו בדרישות האקדמיות של התוכנית, תוענק בסיום הלימודים תעודת סיום "תכנית לימודי תעודה בביקורת פנימית מטעם לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל והאוניברסיטה".

התעודה מוכרת על ידי וועדת ההשתלמויות לפי חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992 לעניין פטור מחובת ניסיון – בהתאם ובכפוף לחוק.

מרצי התוכנית

מבקרים פנימיים  בעלי ניסיון רב בעבודה המקצועית ובהוראה, חברי סגל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומרצים מטעם לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל , מומחים בתחום.​

זכאות נוספת למשתתפי התוכנית ולבוגרים

  • משתתפי התוכנית יהיו זכאים להתקבל כחברים בלשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל , בכפוף להוראות תקנון הלשכה ובתשלום מוזל במשך תקופת לימודיהם באוניברסיטה.
  • בוגרי התוכנית יוכרו ע"י לשכת המבקרים הפנימיים  IIA ישראל כבעלי ניסיון בביקורת פנימית לצורך הגשה לבחינות CIA (מבקר פנימי מוסמך). וכן יהנו מהנחה מיוחדת בקורסי הכנה לבחינות הבינלאומיות של CIA שייערכו על ידי הלשכה.