​​​​​​​12-12-2017_0606-HDR.jpg​​​

המרכז ללימודי חוץ  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מציע ללומדיו להינות מקורסים איכותיים ומקצועיים המוכרים על ידי הועדה​ לגמול השתלמות. הקורסים מקנים כלים ומיומנויות להעשרת ארגז הכלים המקצועי ולהתפתחות אישית, בליווי סגל הוראה מוביל המשלב מרצים מהאקדמיה לצד מרצים מקצועיים ומובילים בתחומם.​​​