Issues of sexuality in the treatment room.jpg
מיניות מהווה מרכיב חשוב בחיינו וגורם המשפיע על הבריאות הפיזית והנפשית של האדם. מכאן החשיבות לעיסוק בנושא זה כחלק מהתהליך הטיפולי. בפועל, חששות וחסמים שונים הן מצד המטפל והן מצד המטופל, מונעים את השיח על מיניות בחדר הטיפול.  

לרוב המטופלים ניתן לסייע ולהעניק את הטיפול המיטבי ע"י שיח ומתן מידע בחדר הטיפול ורק במיעוט המקרים יש צורך בהפניה למטפל מיני מוסמך.
הקורס יעניק ללומדים היכרות עם תחום המיניות, תוך מודעות לקשר ההדדי בין בעיות רפואיות ונפשיות שונות לבין היבטים שונים בתפקוד המיני.
קורס ייחודי זה מועבר ע"י  פסיכיאטרית מומחית ועו"ס קלינית פסיכותרפיסטית מומחיות בתחום הטיפול המיני, מתוך ראיה כוללת של  התחום. החומר התיאורטי ישולב בניתוח מקרים העולים מהניסיון בחדר הטיפול. המשתתפים ירכשו כלים יישומיים וטכניקות להעלאת  רמת התקשורת בנושא המיניות עם המטופלים באופן אשר יאפשר להם לעזור ולהקל על קשיי המטופלים.

מטרות הקורס     

חשיפת המטפלים לעולם הטיפול המיני והבנת הקשר ההדדי הקיים  בין בעיות רפואיות ונפשיות שונות לבין היבטים שונים בתפקוד המיני.
הקניית כלים יישומיים להתמודדות עם החסמים שמונעים את השיח על מיניות בחדר הטיפול.
העלאת רמת התקשורת בנושא המיניות עם המטופלים והיכולת לסייע להם.

קהל היעד

עובדים סוציאליים העוסקים בטיפול ישיר, פסיכולוגים, פסיכיאטרים ואנשי טיפול מתחומים נוספים, בעלי ניסיון טיפולי מוכח (יש לשלוח קורות חיים).

בין הנושאים בקורס 

שיח על מיניות בחדר הטיפול – חסמים, חששות, והיבטים שונים בתפקוד המיני.
SAR – זיהוי עמדות בקשר למין ומיניות Sexual Awareness Reassessment
מודל ההתערבות בטיפול מיני  PLISSIT(permission,  limited information  specific suggestion,  intensive therapy)
רקע על אנטומיה ופיזיולוגיה במיניות האדם, מעגל התגובה המינית בגברים ובנשים
מין, מגדר ומיניות -  היבטים וסוגיות באוכלוסיות שונות
התפתחות ומיניות  בבעלי נכות  ומוגבלות (פיזית , נפשית ושכלית )
כלים לביצוע אינטייק מיני, הערכה וטיפול, טכניקות טיפוליות בטיפול מיני
סימולציות וניתוח מקרי בוחן בשיח הטיפולי
הלימודים מתקיימים כסדנא קבוצתית בדגש על ניתוח מקרי בוחן ותרגול  כלים יישומיים וטכניקות טיפוליות בתחום.

מרצות  הקורס

•דר' תמר כוסף פסיכיאטרית מומחית, מטפלת מינית מוסמכת, מטפלת במרפאה הסקסולוגית, המרפאה הפסיכיאטרית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה", יועצת לחטיבה לגינקולוגיה ומיילדות- המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה".
•גב' אנדי איפרגן, עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית ומטפלת מינית מוסמכת. ראש תחום ע"ס בפסיכיאטריה, המרפאה הפסיכיאטרית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה",מטפלת במרפאה הסקסולוגית.     ​

דרישות הקורס  

נוכחות בשיעורים (של 80% לפחות)
השתתפות פעילה

​לפרטים והרשמה​

טלפון רב קווי: 08-6472626, פקס: 08-6477386
דוא"ל: uces@bgu.ac.il, אתר אינטרנט: www.bgu.ac.il/uces
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3

____________________________________________________________________________________________

​נהלי לימודים, חיובים והרשמה מפורטים באתר האינטרנט של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ תחת סעיף נהלי הרשמה ולימודים בכתובת: www.bgu.ac.il/uces