shutterstock_1576856098.jpg
מיניות מהווה מרכיב חשוב בחיינו וגורם המשפיע על הבריאות הפיזית והנפשית של האדם. מכאן החשיבות לעיסוק בנושא זה כחלק מהתהליך הטיפולי. בפועל, חששות וחסמים שונים הן מצד המטפל והן מצד המטופל, מונעים את השיח על מיניות בחדר הטיפול.  

שאל.י את עצמך: 

* מה קרה לך כאשר מטופל או מטופלת העלו קשיים בתפקוד המיני- עד כמה הרגשת בנוח לשוחח על כך?  

* עד כמה הרגשת שיש לך ידע רלוונטי על מנת לשוחח על הנושא? עד כמה הרגשת שיש לך כלים לסייע? 

* האם יוצא לך לעורר שאלות שקשורות לתפקוד המיני של מטופלים, במקרים בהם זה נראה לך רלוונטי​?

אם התשובה שלך לרוב השאלו​ת כאן היא לא, הקורס הזה הוא בשבילך!


הקורס מועבר כסדנה ע"י שתי מטפלות ומדריכות מוסמכות בטיפול מיני, פסיכיאטרית מומחית ועו"ס מומחית בבריאות הנפש ופסיכותרפיסטית מדריכה, אשר יחד משקפות  את המולטי דיציפלינריות  בתחום הטיפול המיני .

​לרוב המטופלים ניתן לסייע ולהעניק את הטיפול המיטבי ע"י שיח ומתן מידע בחדר הטיפול ורק במיעוט המקרים יש צורך בהפניה למטפל מיני מוסמך.  הקורס מעניק ללומדים את הידע הבסיסי על תחום המיניות, בשילוב ניתוח מקרים העולים בחדר הטיפול ומקנה כלים, טכניקות ופרקטיקות אשר יאפשרו  למטפל לעזור ולהקל על קשיי המטופלים.​


מטרות הקורס     

​* הקניית ידע בתחום הטיפול המיני  והקשר ההדדי הקיים  בין בעיות רפואיות ונפשיות שונות לבין  

 היבטים שונים בתפקוד המיני.

* הקניית כלים יישומיים להתמודדות עם החסמים של מטפלים ומטופלים שמונעים את השיח על מיניות בחדר הטיפול והעלאת רמת התקשורת בנושא המיניות עם המטופלים והיכולת לסייע להם.

* למידת התערבויות פרקטיות להתערבויות בתחום המיניות עם מטופלים.

* הקניית כלים לביצוע אינטייק מיני​.


קהל היעד

  • * עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מטפלים באומנויות המוכרים ע"י יה"ת, העוסקים בטיפול.
  • * רופאים פסיכיאטרים, גינקולוגים, אורולוגים, רופאי משפחה ועוד.
  • * אנשי טיפול מתחומים נוספים, (סיעוד, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה) בעלי ניסיון טיפולי מוכח. ​


בין הנושאים בקורס 

שיח על מיניות בחדר הטיפול – חסמים, חששות, והיבטים שונים בתפקוד המיני.
SAR – זיהוי עמדות בקשר למין ומיניות Sexual Awareness Reassessment
מודל ההתערבות בטיפול מיני  PLISSIT(permission,  limited information  specific suggestion,  intensive therapy)
רקע על אנטומיה ופיזיולוגיה במיניות האדם, מעגל התגובה המינית בגברים ובנשים
מין, מגדר ומיניות -  היבטים וסוגיות באוכלוסיות שונות
התפתחות ומיניות בבעלי נכות ומוגבלות (פיזית , נפשית ושכלית)

 מיניות וטראומה (מינית ולא מינית)

כלים לביצוע אינטייק מיני, הערכה וטיפול, טכניקות טיפוליות בטיפול מיני

סימולציות וניתוח מקרי בוחן בשיח הטיפולי, תוך שיח רב מקצועי בטיפול מיני
הלימודים מתקיימים כסדנא קבוצתית בדגש על ניתוח מקרי בוחן ותרגול כלים יישומיים וטכניקות טיפוליות בתחום.


מרצות  הקורס

•ד"ר תמר כוסף, פסיכיאטרית מומחית, מדריכה ומטפלת מינית מוסמכת, מנהלת היחידה לטיפול יום ומטפלת במרפאה לבריאות מינית, המחלקה לפסיכיאטריה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה", יועצת לחטיבה לגינקולוגיה ומיילדות- המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה".
•גב' אנדי איפרגן, עו"ס מומחית בבריאות הנפש, פסיכותרפיסטית, מדריכה ומטפלת מינית מוסמכת. ראש תחום ע"ס ע"ס בפסיכיאטריה, רכזת תכנית ההתמחות בטיפול מיני ואחראית על תחום הפסיכותרפיה המינית, המרפאה לבריאות מינית, המחלקה לפסיכיארטיה והשירות לעבודה סוציאלית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה".​

דרישות הקורס  

נוכחות בשיעורים (של 80% לפחות)
השתתפות פעילה

לפרטים והרשמה​

טלפון רב קווי: 08-6472626, פקס: 08-6477386
דוא"ל: uces@bgu.ac.il, אתר אינטרנט: www.bgu.ac.il/uces
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3

____________________________________________________________________________________________

​נהלי לימודים, חיובים והרשמה מפורטים באתר האינטרנט של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ תחת סעיף נהלי הרשמה ולימודים בכתובת: www.bgu.ac.il/uces