המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף עם המחלקה לעבודה סוציאלית מציעים מגוון רחב של קורסים והשתלמויות המיועדים לקהל העובדים הסוציאליים ולעוסקים במקצועות הטיפול. הקורסים מעניקים ללומדים כלים ושיטות טיפוליות אשר מסייעים בעבודה עם האוכלוסיות השונות או ברכישה של צורת טיפול נוספת.

theraphy.jpg

קורסים מקצועיים

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
טיפול באמצעים אמנותיים27/02/2022מוכר לגמול השתלמות
C.B.T בטיפול 02/03/2022 מוכר לגמול השתלמות
התוכנית להכשרת מנחי קבוצות16/11/2022קורס שנתי, מוכר לגמול השתלמות
טיפול C.B.T ילדים ונוערנובמבר 2022
לקות תקשורת (ASD) והבנה חברתית, תיאוריה ומעשהפרטים בקרוב, מוכר לגמול השתלמות
סוגיות במיניות בחדר הטיפול09/03/2022 מוכר לגמול השתלמות

קורסים לפיתוח מיומנויות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה21/03/2022
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני14/11/2022
טיפול C.B.T ילדים ונוערנובמבר 2022
פיתוח מיומנויות הניהול23/03/2022 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול07/03/2022 קורס צוהריים, מוכר לגמול השתלמות