המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף עם המחלקה לעבודה סוציאלית מציעים מגוון רחב של קורסים והשתלמויות המיועדים לקהל העובדים הסוציאליים ולעוסקים במקצועות הטיפול. הקורסים מעניקים ללומדים כלים ושיטות טיפוליות אשר מסייעים בעבודה עם האוכלוסיות השונות או ברכישה של צורת טיפול נוספת.

theraphy.jpg

קורסים מקצועיים

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
טיפול באמצעים אמנותיים07/11/2021מוכר לגמול השתלמות
C.B.T בטיפול 10/11/2021 מוכר לגמול השתלמות
התוכנית להכשרת מנחי קבוצות31/10/2021קורס שנתי, מוכר לגמול השתלמות
טיפול C.B.T ילדים ונוער03/11/2021
לקות תקשורת (ASD) והבנה חברתית, תיאוריה ומעשהנובמבר 2021, מוכר לגמול השתלמות
סוגיות במיניות בחדר הטיפול03/11/2021 מוכר לגמול השתלמות

קורסים לפיתוח מיומנויות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה17/11/2021
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני08/11/2021
טיפול C.B.T ילדים ונוער03/11/2021
פיתוח מיומנויות הניהול07/11/2021 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול03/11/2021קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות