המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף עם המחלקה לעבודה סוציאלית מציעים מגוון רחב של קורסים והשתלמויות המיועדים לקהל העובדים הסוציאליים ולעוסקים במקצועות הטיפול. הקורסים מעניקים ללומדים כלים ושיטות טיפוליות אשר מסייעים בעבודה עם האוכלוסיות השונות או ברכישה של צורת טיפול נוספת.

theraphy.jpg

קורסים מקצועיים

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
טיפול באמצעים אמנותיים03/03/2021מוכר לגמול השתלמות
C.B.T בטיפול 03/03/2021מוכר לגמול השתלמות
הנחיית קבוצות נובמבר 2021, קורס שנתי, מוכר לגמול השתלמות
לקות תקשורת (ASD) והבנה חברתית, תיאוריה ומעשה07/02/2021הועבר להכרה לגמול השתלמות בכפוף לכללי ועדת הגמול.
סוגיות במיניות בחדר הטיפולנובמבר 2021, מוכר לגמול השתלמות

קורסים לפיתוח מיומנויות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה09/03/2021
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגונינובמבר 2021, תכנית שנתית
פיתוח מיומנויות הניהול02/03/2021 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול17/02/2021קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות