המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף עם המחלקה לעבודה סוציאלית מציעים מגוון רחב של קורסים והשתלמויות המיועדים לקהל העובדים הסוציאליים ולעוסקים במקצועות הטיפול. הקורסים מעניקים ללומדים כלים ושיטות טיפוליות אשר מסייעים בעבודה עם האוכלוסיות השונות או ברכישה של צורת טיפול נוספת.


קורסים מקצועיים

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
טיפול באמצעים אמנותיים22/11/2020מוכר לגמול השתלמות
C.B.T בטיפול 11/11/2020מוכר לגמול השתלמות
הנחיית קבוצות18/11/2020 קורס שנתי, מוכר לגמול השתלמות
לקות תקשורת (ASD) והבנה חברתית, תיאוריה ומעשה22/11/2020הועבר להכרה לגמול השתלמות בכפוף לכללי ועדת הגמול.
סוגיות במיניות בחדר הטיפול04/11/2020

קורסים לפיתוח מיומנויות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה03/11/2020
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני09/11/2020תכנית שנתית
פיתוח מיומנויות הניהול29/11/2020 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול17/11/2020קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות