​ השתלמויות לעו"ס ולעוסקים במקצועות הטיפול

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף עם המחלקה לעבודה סוציאלית מציעים מגוון רחב של קורסים והשתלמויות המיועדים לקהל העובדים הסוציאליים ולעוסקים במקצועות הטיפול. הקורסים מעניקים ללומדים כלים ושיטות טיפוליות אשר מסייעים בעבודה עם האוכלוסיות השונות או ברכישה של צורת טיפול נוספת.

קורסים מקצועיים

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
טיפול באמצעים אמנותיים23/02/2020מוכר לגמול השתלמות
C.B.T בטיפול 18/03/2020מוכר לגמול השתלמות
גישור משפחתי - גירושין ופרידהמרץ, 2020
הנחיית קבוצותנובמבר 2020, קורס שנתי, מוכר לגמול השתלמות
סוגיות במיניות בחדר הטיפולנובמבר 2020, מוכר לגמול השתלמות

קורסים לפיתוח מיומנויות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה15/03/2020
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגונינובמבר 2020, תכנית שנתית
פיתוח מיומנויות הניהול17/02/2020קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול25/02/2020קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות