המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף עם המחלקה לעבודה סוציאלית מציעים מגוון רחב של קורסים והשתלמויות המיועדים לקהל העובדים הסוציאליים ולעוסקים במקצועות הטיפול. הקורסים מעניקים ללומדים כלים ושיטות טיפוליות אשר מסייעים בעבודה עם האוכלוסיות השונות או ברכישה של צורת טיפול נוספת.

theraphy.jpg

קורסים מקצועיים

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
טיפול באמצעים אמנותיים05/11/2023מוכר לגמול השתלמות
C.B.T ילדים ונוער - התערבויות יישומיות12/11/2023מוכר לגמול השתלמות
C.B.T בטיפול 01/11/2023 מוכר לגמול השתלמות
התוכנית להכשרת מנחי קבוצות05/11/2023קורס שנתי, מוכר לגמול השתלמות
לקות תקשורת (ASD) והבנה חברתית, תיאוריה ומעשהפרטים בקרוב, מוכר לגמול השתלמות
מיינדפולנס וטיפול בתנועהיוני 2024
מיניות מדוברת בטיפול- מתאוריה לפרקטיקה15/11/2023מוכר לגמול השתלמות
סדנה ללימוד מיומנויות DBTפרטים בקרוב, מוכר לגמול השתלמות
קורס מתקדם באמצעים אומנותיים בטיפול- "תמונה אחת שווה אלף מילים"נובמבר 2023

קורסים לפיתוח מיומנויות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
C.B.T ילדים ונוער - התערבויות יישומיות12/11/2023מוכר לגמול השתלמות
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה19/11/2023
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני13/11/2023
מיינדפולנס וטיפול בתנועהיוני 2024
סדנה ללימוד מיומנויות DBTפרטים בקרוב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול22/11/2023 מוכר לגמול השתלמות