המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף עם המחלקה לעבודה סוציאלית מציעים מגוון רחב של קורסים והשתלמויות המיועדים לקהל העובדים הסוציאליים ולעוסקים במקצועות הטיפול. הקורסים מעניקים ללומדים כלים ושיטות טיפוליות אשר מסייעים בעבודה עם האוכלוסיות השונות או ברכישה של צורת טיפול נוספת.

theraphy.jpg

קורסים מקצועיים

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
טיפול באמצעים אמנותייםנובמבר 2021, מוכר לגמול השתלמות
C.B.T בטיפול נובמבר 2021, מוכר לגמול השתלמות
הנחיית קבוצות נובמבר 2021, קורס שנתי, מוכר לגמול השתלמות
לקות תקשורת (ASD) והבנה חברתית, תיאוריה ומעשהנובמבר 2021, מוכר לגמול השתלמות
סוגיות במיניות בחדר הטיפולנובמבר 2021, מוכר לגמול השתלמות

קורסים לפיתוח מיומנויות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירהנובמבר 2021
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגונינובמבר 2021, תכנית שנתית
פיתוח מיומנויות הניהול נובמבר  2021, קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהולנובמבר 2021, קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות