​​shutterstock_1850079634.jpg

מיינדפולנס מוגדר כהפניית תשומת לב למחשבות ורגשות בהווה, ללא שיפוטיות או תגובתיות ותוך קבלה וחמלה. הקורס בא להקנות כלים להבנה ויישום של שילוב מיינדפולנס בטיפול בדגש על שילוב מיינדפולנס עם תנועה וקשב לגוף והרחבתו לרובד הבינאישי באמצעות מודל מוט''ב.

מודל מוט''ב (מיינדפולנס וטיפול בתנועה) הוא מודל טיפולי המתייחס לפסיכולוגיה אנושית, רווחה וגדילה, ומשלב עקרונות ותרגולים של מיינדפולנס עם עקרונות של טיפול בתנועה וגישות גוף-נפש. המודל מציע שלוש שיטות שילוב מרכזיות של מיינדפולנס ותנועה – רצף, הרחבה, ויצירה.

יתרונות תוכנית הלימודים


 •  הקניית כלים להבנת התאוריה והיישום של שילוב מיינדפולנס ותנועה
 •  שילוב התערבויות של מיינדפולנס ותנועה בעבודה הטיפולית
 •  טכניקות ליישום ששת הקווים המנחים מיינדפולנס בינאישי בעבודה הטיפולית
 • ⎈ לתרגל ולהנחות תרגולים למגוון תרגילי מיינדפולנס בפתיחות וביצירתיות
 • ​ קורס מרוכז וממוקד הנמשך שלושה ימים


תכני הלימוד

 •  עקרונות בסיסיים של מיינדפולנס, מודעות גוף וטיפול בתנועה ותרומתם לשינוי, החלמה ורווחה אישית ובינאישית
 •  מיינדפולנס בינאישי – שישה קווים מנחים לדיבור והקשבה באינטראקציה בינאישית, מקצועית ואישית - הבנה ושינוי של הרגלי תקשורת
 •  קשב לקומוניקציה לא מילולית בדיבור ובתנועה, ביטוי אותנטי והקשבה מלאה
 •  טיפוח חמלה והכרה ועידוד של יכולות וכוחות פנימיים
 •  כוחם המרפא והמזין של יצירתיות, גמישות מחשבתית, שיתוף והבנה הדדית
 • התייחסות לקשיים אישיים, דרכי התערבות, מטרות טיפוליות- ממה להיזהר ואיך להתמודד עם קשיים ​​בלתי צפויים
 • ​ השתתפות ולימוד של מגוון התנסויות של מיינדפולנס בתנועה תוך שימוש בשלוש שיטות שילוב של מיינדפולנס ותנועה, והדגמות ליישומם בטיפול אישי וקבוצתי


קהל היעד

אנשי מקצוע מתחום הטיפול, מנחי קבוצות, מורים ומי שמעוניין לשלב מיינדפולנס ותנועה בעבודתו.

מנהל אקדמי​

גב' יעל שוייצר, עובדת סוציאלית קלינית, LCSW מטפלת בתנועה DMT - BC .
בעלת קליניקה פרטית בארה"ב המשלבת מיינדפולנס וטיפול בתנועה בעבודה הטיפולית כבר למעלה מ- 30 שנה. מרצה ומנחה בינלאומית של סדנאות מוט''ב לאנשי מקצוע ולקהל הרחב.

תעודה

לעומדים בדרישות הסדנה תוענק תעודה מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.