writing.jpg

קורסים לפיתוח והעשרה המאפשרים להרחיב את ארגז הכלים המקצועי והאישי בהנחיית סגל מרצים מקצועי ומנוסה.​​

קורסים

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
לפרוץ אל הדף הלבן - סדנת כתיבה יוצרתנובמבר 2020
סדנת כתיבה יוצרת - ממשיכיםנובמבר 2020