59456.5_10.jpg


​קורסים מקצועיים במגוון תחומי תוכן המיועדים למעוניינים לרכוש מיומנויות וכלים בתחומים השונים, להתמקצעות, להעשרה עצמית ולפיתוח אישי.

חלק מהקורסים מוכרים לגמול השתלמות

השתלמויות מקצועיות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
הובלה וניהול ההון האנושי בארגונים10/11/2021
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
התוכנית ללימודי הסמכה בביקורת פנימית22/11/2021
חשבי שכר בכירים03/11/2021קורס שנתי
מיומנויות מתקדמות בניהול10/11/2021
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגונים01/11/2021
ניהול פרויקטים מבוסס PMI09/11/2021מוכר לגמול השתלמות
ניתוח מידע פיננסי למנהלים09/11/2021
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית15/11/2021 מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול07/11/2021 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול03/11/2021קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית 09/11/2021 מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב