59456.5_10.jpg


​קורסים מקצועיים במגוון תחומי תוכן המיועדים למעוניינים לרכוש מיומנויות וכלים בתחומים השונים, להתמקצעות, להעשרה עצמית ולפיתוח אישי.

חלק מהקורסים מוכרים לגמול השתלמות

השתלמויות מקצועיות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםנובמבר 2022
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
היבטים פיננסיים למנהליםנובמבר 2022
התוכנית ללימודי ביקורת פנימית06/11/2022
חשבונאות וניתוח דוחות כספיים24/10/2022
חשבי שכר בכירים - בפיקוח לשכת רואי-חשבון בישראל16/11/2022קורס שנתי
מחשוב ענן - cloud computing24/11/2022
מיומנויות מתקדמות למנהלים30/11/2022
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגוניםנובמבר 2022
ניהול פרויקטים מבוסס PMI08/11/2022מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתמרץ 2023, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול15/11/2022 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול קורס צוהריים - פתיחה במרץ 2023, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית 21/11/2022מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית ומיינדפולנס13/03/2023
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב