59456.5_10.jpg


​קורסים מקצועיים במגוון תחומי תוכן המיועדים למעוניינים לרכוש מיומנויות וכלים בתחומים השונים, להתמקצעות, להעשרה עצמית ולפיתוח אישי.

חלק מהקורסים מוכרים לגמול השתלמות

השתלמויות מקצועיות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםנובמבר 2022
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
היבטים פיננסיים למנהליםנובמבר 2022
התוכנית ללימודי ביקורת פנימית06/11/2022
חשבונאות וניתוח דוחות כספיים24/10/2022
חשבי שכר בכירים - בפיקוח לשכת רואי-חשבון בישראל16/11/2022קורס שנתי
מיומנויות מתקדמות למנהלים15/11/2022
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגוניםנובמבר 2022
ניהול פרויקטים מבוסס PMI08/11/2022מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית15/11/2022מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול14/11/2022 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול16/11/2022 קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית נובמבר 2022, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית ומיינדפולנסנובמבר 2022
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב