59456.5_10.jpg


​קורסים מקצועיים במגוון תחומי תוכן המיועדים למעוניינים לרכוש מיומנויות וכלים בתחומים השונים, להתמקצעות, להעשרה עצמית ולפיתוח אישי.

חלק מהקורסים מוכרים לגמול השתלמות

השתלמויות מקצועיות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםפרטים בקרוב
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
היבטים פיננסיים למנהליםפרטים בקרוב
התוכנית ללימודי ביקורת פנימיתנובמבר 2023
חשבונאות וניתוח דוחות כספייםפרטים בקרוב
חשבי שכר בכירים - בפיקוח לשכת רואי-חשבון בישראל05/11/2023קורס שנתי
מחשוב ענן - cloud computingיוני 2023
מיומנויות מתקדמות למנהלים15/03/2023
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגוניםפרטים בקרוב
ניהול פרויקטים מבוסס PMI21/02/2023
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתמרץ 2023, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול14/03/2023 מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית נובמבר 2023, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית ומיינדפולנס13/03/2023
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב