​קורסים מקצועיים במגוון תחומי תוכן המיועדים למעוניינים לרכוש מיומנויות וכלים בתחומים השונים, להתמקצעות, להעשרה עצמית ולפיתוח אישי.

חלק מהקורסים מוכרים לגמול השתלמות

השתלמויות מקצועיות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישור02/11/2020
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושי08/11/2020מוכר לגמול השתלמות
חשבי שכר בכירים11/11/2020קורס שנתי
ניהול פרויקטים מבוסס PMI03/11/2020מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית11/11/2020מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול29/11/2020 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול03/11/2020קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית 03/11/2020מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותנובמבר 2020