59456.5_10.jpg


​קורסים מקצועיים במגוון תחומי תוכן המיועדים למעוניינים לרכוש מיומנויות וכלים בתחומים השונים, להתמקצעות, להעשרה עצמית ולפיתוח אישי.

חלק מהקורסים מוכרים לגמול השתלמות

השתלמויות מקצועיות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםנובמבר 2022
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
היבטים פיננסיים למנהלים22/03/2022
התוכנית ללימודי ביקורת פנימיתנובמבר 2022
חשבי שכר בכירים - בפיקוח לשכת רואי-חשבון בישראל16/11/2022קורס שנתי
מיומנויות מתקדמות למנהלים08/03/2022
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגונים07/03/2022
ניהול פרויקטים מבוסס PMI01/03/2022מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית15/03/2022מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול23/03/2022 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול07/03/2022 קורס צוהריים, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית נובמבר 2022, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב