59456.5_10.jpg


​קורסים מקצועיים במגוון תחומי תוכן המיועדים למעוניינים לרכוש מיומנויות וכלים בתחומים השונים, להתמקצעות, להעשרה עצמית ולפיתוח אישי.

חלק מהקורסים מוכרים לגמול השתלמות

השתלמויות מקצועיות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםפרטים בקרוב
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
היבטים פיננסיים למנהליםפרטים בקרוב
התוכנית ללימודי ביקורת פנימית07/11/2023
חשבונאות וניתוח דוחות כספייםפרטים בקרוב
חשבי שכר בכירים - בפיקוח לשכת רואי-חשבון בישראל15/11/2023קורס שנתי
כתיבה ועריכה לשונית​23/10/2023מוכר לגמול השתלמות
מחשוב ענן - cloud computingנובמבר 2023
מיומנויות מתקדמות למנהלים13/11/2023
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגוניםפרטים בקרוב
ניהול פרויקטים מבוסס PMI07/11/2023
פיתוח מיומנויות הניהול22/11/2023 מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית נובמבר 2023, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית ומיינדפולנסמרץ 2024
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב