59456.5_10.jpg


​קורסים מקצועיים במגוון תחומי תוכן המיועדים למעוניינים לרכוש מיומנויות וכלים בתחומים השונים, להתמקצעות, להעשרה עצמית ולפיתוח אישי.

חלק מהקורסים מוכרים לגמול השתלמות

השתלמויות מקצועיות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
הובלה וניהול ההון האנושי בארגוניםפרטים בקרוב
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
היבטים פיננסיים למנהליםפרטים בקרוב
התוכנית ללימודי ביקורת פנימיתנובמבר 2024
חשבונאות וניתוח דוחות כספייםפרטים בקרוב
חשבי שכר בכירים - בפיקוח לשכת רואי-חשבון בישראלנובמבר 2024, קורס שנתי
כתיבה ועריכה לשונית​20/05/2024מוכר לגמול השתלמות
מחשוב ענן - cloud computingמאי 2024
מיומנויות מתקדמות למנהליםנובמבר 2024
ניהול והתערבות במצבי חירום ומשבר בקהילות וארגוניםפרטים בקרוב
ניהול פרויקטים מבוסס PMI21/05/2024
פיתוח מיומנויות הניהול19/05/2024 מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית פרטים בקרוב
פסיכולוגיה חיובית ומיינדפולנסמרץ 2024
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב