עריכה לשונית.png

  בעולם העבודה העדכני כולנו כותבים וכולנו עורכי לשון. בכל יום אנחנו כותבים מסרים שונים באמצעות דואר אלקטרוני, ניירות עמדה, מכתבים, מסרונים, פרוטוקולים ועוד.  הדרך שבה אנחנו כותבים נתפסת כמעידה על היכולות והכישורים השונים שלנו. כתיבה רהוטה לרוב מרשימה את הקורא ומסייעת לו בהבנת המסר.

  בעידן בו המסר החזותי מתחרה במסר הכתוב ותופס את מקומו חשוב שהמסר הכתוב יהיה בהיר, ענייני, קצר ומובן. הלימודים מתקיימים כסדנה יישומית המותאמת לצרכי העבודה הנוכחיים בדגש על תרגול ניסוח, תיקוני לשון ותיקון טקסטים באמצעות דוגמאות ועבודה על חומרים של המשתתפים.​

  ייחודיות תכנית הלימודים

 • הקניית מיומנויות וכלים לכתיבה תקינה ורהוטה
 • תכני הקורס מותאמים לצרכי העבודה הנוכחיים
 • הלימודים מתקיימים כסדנה בדגש על תרגול ויישום וכוללים: מטלות ניסוח, תיקוני לשון וניתוח דוגמאות.
 • עם סיום הקורס כל משתתף יוכל לראות כיצד התקדם וכיצד שיפר את יכולות הכתיבה והעריכה.
 • לימודים פעם בשבוע - מתאים לשילוב עם עבוד​ה​​

  תכני הלימוד


  סגנונות כתיבה ודיבור והשימוש בהם בנסיבות שונות, שימוש במילות יחס ומילות קישור.
  עקרונות לכתיבה בהירה ופשוטה: כיצד לכוון את הכתיבה לקורא? סוגים שונים של סגנונות כתיבה וניסוח
  שימוש תקין בסימני פיסוק המסייע בהבנת משמעות הטקסט, תיקוני לשון.
  מכתבים רשמיים: כיצד לכתוב מכתב תמציתי וברור, כתיבה על דרך החיוב וכתיבה של מסר ברור ומדויק.
  כתיבה עסקית: כתיבת תכניות וניירות עמדה המהוות בסיס לתכניות עבודה בארגון על פי עקרונות הכתיבה העסקית: תמציתיות, ענייניות, בהירות וסדר, כתיבת תקציר מנהלים בכתיבה העסקית.
  כתיבה מגדרית: כיצד להתייחס לסוגיית המגדר בכתיבה? תרגול ובניית טקסטים הפונים לשני המינים.
  מצגות: כיצד לכתוב מצגת טובה הממחישה את המסר, מרשימה את הצופה, מעידה על מקצועיות המציג ומשפרת את ביטחונו?
  ​​שיפור מיומנויות ההופעה מול קהל : תנועה, קול, ניסוח, מבט, ביטחון, הופעה.​​
   • ​ ​
   • מרצה   

    גב' אביבית לב שריד, עורכת לשונית בעלת תואר שני בתקשורת.

    מלגות


    הקורס מוכר למלגות מקרנות הידע השונות.​

    פרטים והרשמה  

    טלפון: 08-6472626 I פקס 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il 
    ​המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3