רקע

תוכנת אקסל נחשבת כיום לאחת התוכנות הנפוצות ביותר בשוק העבודה. אקסל הינו גיליון אלקטרוני המאפשר ביצוע חישובים, ניתוחים והצגת נתונים.

מטרה

הכרת הסביבה הממוחשבת באקסל ולמידת הכלים לשימוש בתוכנה.

קהל היעד

הקורס מיועד למעוניינים לרכוש ידע וכלים בסיסים בעבודה עם גיליון אלקטרוני וכן לאלה המעוניינים לשפר ולחדד את מיומנויות העבודה עם התוכנה.
המועמדים  יוזמנו  לעבור  מבדק מיון וסיווג רמה (ללא עלות) - שיבוץ  המשתתפים  לרמת  הלימוד  יבוצע בהתאם למבחן הסיווג.

פירוט נושאי הלימוד ברמות הלימוד השונות:

1. נושאי הלימוד ברמה הבסיסית:

⎈ הכרת הסביבה - מהו גיליון אלקטרוני?
⎈ הקלדת נתונים בגיליון אלקטרוני
⎈ עיצובים, עריכה והדפסה
⎈ עיצוב מותנה
⎈ נוסחאות סטטיסטיות
⎈ עריכה (אימות נתונים, סדרות, תבניות)
⎈ גרפים, תרשימים וSmartart
⎈  בסיסי ומקונן If
⎈ מדויק Vlookup
⎈ טיפים כללים

2. נושאי הלימוד ברמה המתקדמת:​

⎈ פונקציות מסדי נתונים
⎈ עבודה עם טבלאות וטפסים
⎈ אימות נתונים
⎈ סיכומי ביניים
⎈ טבלאות ציר Pivot
⎈ מדויק ומקורב Vlookup
⎈ פונקציות If מתקדמות
⎈ חתירה למטרה ומאקרו
⎈ ניהול תרחישים
⎈ פונקציות מתקדמות
⎈ הגנה על מסמכים
⎈ ניתוח רגישויות 
⎈ טיפים כללים לעבודה מתקדמת עם אקסל​

מידע נוסף 

⎈ הקורס מוכר למלגות מקרנות הידע השונות 
⎈ לקבוצות מאורגנות תתאפשר התאמת תכני הלימוד בהתאם לצרכי הקבוצה

לפרטים והרשמה 

טלפון רב קווי: 08-6472626 I פקס​​: 08-6477386 ​I דוא"ל: uces@bgu.ac.il
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​​​