shutterstock_1444363565.jpg

התפתחויות ושינויים בסביבה העסקית, בהיי טק, בתעשייה, בארגונים ציבוריים ופרטיים, תרבות ארגונית דינמית וצוות עובדים משתנה מחייבים התייחסות מיוחדת אל המשאב האנושי. המשאב האנושי הינו המשאב היקר ביותר בארגון ולכן נדרשת התמקצעות ומיומנויות ייחודיות בטיפול בו. דור ה Y דור ה Z, גיוון תעסוקתי, פיתוח וניהול הקריירה בארגון – מהווים אתגרים המחייבים למידה והיערכות מושכלת בהתייחסות אל הפרט בארגון.

מטרה

 • הקניית ידע, כלים מעשיים ומיומנויות לניהול וניתוח תהליכי ליבה במשאבי אנוש בארגונים.
 • התנסות מעשית במיומנויות נבחרות בניהול המשאב האנושי ודרכים לטיפוח מצוינות אישית, צוותית וארגונית.
 • העמקת ההיכרות עם שוק התעסוקה העדכני – דרישות ואתגרים​​

יתרונות הקורס


 • ​ קורס איכותי וממוקד המעניק כלים ומיומנויות להתמקצעות בטיפול במשאב האנושי
 •  למידה באמצעות התנסות מעשית במיומנויות וכלים נבחרים, תרגול מעשי, ניתוח מקרים, דיונים וקבוצות חשיבה.
 •  מרצה מקצועית, חברת סגל אקדמי בעלת ידע רב בתחום.
 •  שילוב מרצים אורחים בעלי ניסיון מקצועי רב ומגוון.
 •  לימודי ערב, יום בשבוע המתאימים לשילוב לימודים ועבודה.

תכני הלימוד

 •  תרבות ארגונית והמשאב האנושי
 •  ניתוח עיסוקים והערכת תפקיד
 •  כניסה ויציאה מהארגון – גיוס, מיון וקליטת עובדים, פיטורין ופרישה
 •  הובלת תהליכי שינוי בארגון
 •  ניהול קונפליקטים בסביבה ארגונית
 •  עבודת צוות – קבלת החלטות וגיוון בצוות
 •  מחוברות ומוטיבציה – כלים לשימור עובדים
 •  הערכת ביצועים וביצוע משוב
 •  ניהול ופיתוח קריירה
 •  הכשרה, הדרכה וחונכות בארגון

קהל היעד

בוגרי תואר ראשון רלוונטי, עובדים ומנהלים העוסקים בטיפול במשאב האנושי, מנהלים, אנשי הדרכה, וכן המתעתדים לעסוק ולהתמקצע בתחום זה.​​

מרכזת אקדמית ומרצה

 ד"ר שרון ברקן, חברת סגל אקדמי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

מרצים אורחים

מנהלי משאבי אנוש, עורכי דין, מרצים מארגונים ומחברות יעוץ בתחום, בעלי ניסיון רב בהוראה.

לפרטים​​​ והרשמה

טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​​​​​​​​​​