Developing management skills.jpg

רקע     

עולם העבודה המשתנה מציב לא מעט אתגרים בפני ארגונים ומנהלים. בנוסף לידע המקצועי, מנהלים נדרשים לרכוש מיומנויות וכלים אשר יסייעו להם בהתמודדות עם סוגיות ניהוליות מגוונות וסביבה ארגונית דינמית המחייבות למידה והתחדשות בכל עת.
ניהול הוא מקצוע שניתן ללימוד ולפיתוח. בקורס מושם דגש על פיתוח חשיבה וראייה ניהולית לצד הבנת התהליכים השונים בארגון, רכישה של כלים ניהוליים ומיומנויות מעשיות לגיבוש הזהות המקצועית כמנהל ותהליכי צמיחה אישית ומקצועית.
הלמידה בקורס מתקיימת כסדנה אקדמית-יישומית המזמנת רכישת כלים ומיומנויות, העמקה
והתמודדות עם הסוגיות המרכזיות המלוות את המנהל בחיי היום יום.


​מטרות הקורס     

❖ לפתח שפה, חשיבה וראייה ניהולית
❖ לרכוש כלים ניהוליים פרקטיים לניהול בארגון
❖ להטמיע התנהגויות ניהוליות - מנהיגותיות של מנהלים מצליחים
❖ לפתח מיומנויות להתמודדות עם אתגרים ניהוליים

קהל היעד          

מנהלים, ראשי צוותי עבודה, עובדים בעתודה ניהולית, וכל המעוניין לפתח ולקדם את הכישורים הניהוליים שלו.

בין הנושאים בקורס

❖ גיבוש הזהות המקצועית כמנהל: האחריות, ציפיות, מאפיינים, מדדים להצלחה, סגנונות ניהול שונים.
❖ ניהול ומנהיגות: גישות חדשניות בניהול, מנהיגות אפקטיבית, מנהיגות- בחירה אישית או חיצונית?
❖ ניהול ממוקד תוצאות: חזון, מטרות, יעדים, תכנית עבודה ככלי ניהולי.
❖ ניהול עצמי: ניהול האנרגיה, ניהול זמן, מודלים לתיעדוף משימות.
❖ ניהול הפרט - מעגל חיי העובד בארגון: הגדרת תפקיד ופרופיל עובד רצוי, ראיון אישי, מיון קבוצתי, תהליך קליטת עובד, הערכה ומשוב.
❖ ניהול עבודת צוו ת והנעת עובדים : הקמת והגדרת צוות, פיתוח עבודת צוות, ניהול ישיבות צוות ותוכן, ניהול אנשים ותגמול, העצמה, פיתוח וצמיחה.
❖ ניהול שינוי בארגונים: תהליך השינוי הארגוני והשפעותיו על הפרט והארגון, ניהול מוצלח של שינוי בארגון, ניהול שינוי אישי, התהליך הפסיכולוגיה בשינוי.
❖ תקשורת אפקטיבית: עקרונות לתקשורת אפקטיבית, תקשורת אסרטיבית, אסרטיביות, הגברת המודעות לסגנון התקשורת האישי, ניהול קונפליקט, המנהל כמגשר.
❖ מניעה וצמצום שחיקה בעבודה: מהו לחץ? מהי שחיקה? כיצד ניתן להפחית אותם? אמצעים להתמודדות עם לחץ ושחיקה מתמשכים.
❖ פסיכולוגיה חיובית: כיצד להשתמש ברעיונות מעולם זה בחיים בכלל ובניהול בפרט, חקר מוקיר לשינוי וקידום בארגון.

מרכזת אקדמית ומנחה   

גב' דגנית פייקין-בראודה, יועצת ארגונית בכירה, מנחת סדנאות למנהלים​

שיטת הלימוד   

למידה סדנאית המשלבת הרצאות עיוניות לצד תרגול מעשי, ניתוח מקרים, דיונים וקבוצות חשיבה. המחשה ויישום באמצאות דוגמאות מחיי העבודה של המשתתפים.

מלגות  

הקורס מוכר למלגות מקרנות הידע השונות.

דרישות הקורס

❖ נוכחות בשיעורים (של 80% לפחות)
❖ השתתפות פעילה בשיעורים, בניתוח המקרים ובסימולציות 


תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.​


לפרטים והרשמה 

טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​ ​