Developing management skills.jpg

רקע     

ניהול הינו מקצוע לכל דבר ועניין הניתן ללימוד ולפיתוח. הבנת התהליכים השונים בארגון, פיתוח חשיבה וראייה ניהולית, רכישה של כלים ניהוליים מעשיים וגיבוש הזהות המקצועית כמנהל תוביל את הלומדים להבנה של תחום הניהול ולתהליכי צמיחה אישית ומקצועית.

​מטרת הקורס     

לפתח שפה, חשיבה וראייה ניהולית, לרכוש כלים ניהוליים פרקטיים לעבודה כמנהל בארגון, להטמיע התנהגויות     ניהוליות – מנהיגותיות של מנהלים מצליחים.

קהל היעד          

הקורס מיועד למנהלים, ראשי צוותי עבודה, עובדים בעתודה ניהולית, או למועמדים לתפקידי ניהול.

בין הנושאים בקורס

⎈ גיבוש הזהות המקצועית כמנהל
⎈ ניהול הפרט: מעגל חיי העובד בארגון, תהליכי הערכה ומשוב, הנעת עובדים
⎈ סגנונות ניהול שונים: הגדרות, מאפיינים- מה מתאים מתי?
⎈ ניהול ומנהיגות: גישות חדשניות בניהול, מנהיגות אפקטיבית- בחירה אישית או חיצונית?
⎈ ניהול ממוקד תוצאות: חזון, מטרות, יעדים, תוכניות עבודה ככלי ניהולי, תעדוף משימות
⎈ ניהול עבודת צוות: הגדרת צוות, פיתוח עבודת הצוות, ניהול ישיבות
⎈ ניהול שינוי בארגונים: תהליך השינוי והשפעותיו על הפרט והארגון, איך מנהלים תהליך שינוי מוצלח? תהליכי שיפור איכות
⎈ תקשורת אפקטיבית: עקרונות לתקשורת אפקטיבית, תקשורת אסרטיבית, אסרטיביות.
⎈ הגברת המודעות לסגנון התקשורת האישי
⎈ ניהול ופתרון קונפליקטים: מהו קונפליקט? ניהול קונפליקט, גישור ככלי לפתרון קונפליקט, המנהל כמגשר
⎈ מניעה וצמצום של שחיקה בעבודה: מהו לחץ? מהי שחיקה? כיצד ניתן להפחית אותם?
⎈ אמצעים להתמודדות עם לחץ ושחיקה מתמשכים, פסיכולוגיה חיובית

מרכזת מקצועית ומנחה   

גב' דגנית פייקין-בראודה, יועצת ארגונית בכירה, מנחת סדנאות למנהלים

שיטת הלימוד   

הוראה פרונטאלית (מקוונת/היברידית)​, למידה עיונית לצד תרגול מעשי, ניתוח מקרים, דיונים וקבוצות חשיבה. המחשה ויישום באמצאות דוגמאות מחיי העבודה של המשתתפים.

מלגות  

הקורס מוכר למלגות מקרנות הידע השונות.

שעות ייעוץ נוספות

בנוסף, אפשרות למפגש ייעוץ אישי, במחיר מסובסד, עם מנחת הקורס לבניית יעדים אישיים לצורך יישום כלי הניהול בסביבת העבודה האישית.

​​​
קורסים קרובים

טבלת פרטי קורס פיתוח מיומנויות הניהול.png

לפרטים והרשמה 

טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​ ​