מיומנויות מתקדמות בניהול מיני סייט.png
הרחבת ארגז הכלים הניהולי בשיטות עדכניות


מנהלים נדרשים כיום לפעול במציאות ארגונית משתנה , לנהל משימות ויעדים ולהתמודד עם דילמות, קונפליקטים ומצבי חוסר ודאות כחלק אינטגרלי מתפקידם.
דרישות אלו מחייבות להעמיק היבטים ניהוליים באמצעות שיטות ומיומנויות עדכניות, על מנת לאפשר למנהלים להגיע לתוצאות טובות וממוקדות, מתוך חוויה של עוצמה, משמעות וסיפוק התורמת לרווחה האישית והמקצועית.
קורס סדנאי זה משלב מיומנויות ניהוליות מתקדמות לצד כלים מעולם האימון האישי והפסיכולוגיה החיובית המסייעים בהשגת תוצאות אפקטיביות בעבודה ובחיים האישיים.


מטרות הקורס

❖ הקניית ידע מעשי ותפיסות חדשות לניהול אפקטיבי אישי ומקצועי.
❖ הרחבת סט הכלים הניהולי בהתאם למגמות כיום.
❖ הקניית מיומנויות לשיפור מדיד בהשגת תוצאות רצויות וברווחה האישית (well-being).
❖ עיצוב התפיסה הניהולית וחידוד הסגנון הניהולי האישי.


תכני הלימוד

❖ חוזקות ואתגרים בניהול היום: חוויות הצלחה בניהול, תחומים מעשירים ו"מצמיחים".

❖ ניהול ממוקד תוצאות - ממחשבה להגשמה : התוצאות הרצויות, תכנית עבודה קונקרטית מכוונת תוצאות.
❖ אופי, הרגלים ודרכי התמודדו ת: "הבורות הקבועים" – איך מפסיקים ליפול אליהם? על בחירה, סדרי עדיפויות ואיזון.
❖ תקשורת מחוללת מציאו ת: דיוק השיח והמשוב ככלי ניהולי, שימוש בשפה לזיהוי צרכים והנעה לפעולה.
❖ משוב מאיר ומצמיח באופן מתמיד: המנהל כמאמן ומצמיח אנשים
❖ התמודדות עם לחץ, עומס ושחיקה : המנהל כגורם לחץ/עומס או כמאזן? כלים אפקטיביים להתמודדות עם לחץ ושחיקה ; ניהול אנרגיה.
❖ אושר בניהול : כלים יישומיים מעולם הפסיכולוגיה החיובית לשיפור בחיים ובניהול.
❖ אינטגרציה : מדידת תוצאות ותחזוקה לאורך זמן, הטמעה ויישום התכנים הנלמדים בקורס.


קהל היעד

מנהלים ובעלי תפקידים המעוניינים להתחדש ולהרחיב את הארגז הכלים הניהולי בשיטות ומיומנויות עדכניות.


​תעודה

תעודת סיום מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תוענק לעומדים בדרישות הקורס.


מרכזת אקדמית ומרצה

גב' דגנית פייקין בראודה – יועצת ארגונית בכירה ומנחת סדנאות למנהלים


מידע נוסף

הקורס מוכר למלגות בקרנות הידע השונות.