מיומנויות מתקדמות בניהול מיני סייט.png
הרחבת ארגז הכלים הניהולי בשיטות עדכניות


הצלחתם וחוסנם של ארגונים תלויים באיכות ובעוצמת המנהלים והמנהיגים בהם, ובעיקר, כאשר הראשונים מתמודדים אל מול משברים או מצבי חוסר ודאות. המנהלים נדרשים לפעול בתוך מציאות ארגונית המשתנה על בסיס יום יומי ולרוב, נאלצים להתמודד עם דילמות וקונפליקטים כחלק אינטגרלי מתפקידם.

קורס זה הינו קורס סדנאי הנועד להעמיק היבטים ניהוליים מתקדמים ולתת מענה למנהלים השואפים להגיע לתוצאות טובות וממוקדות, בדרך אשר תמלא אותם בחוויה של עוצמה, משמעות וסיפוק.

ייחודיות תכנית הלימודים


 פיתוח התפיסה הניהולית וגיבוש הסגנון הניהולי האישי

 הרחבת ארגז הכלים הניהולי והקניית שיטות ותפיסות חדשות לניהול אפקטיבי

 שילוב כלים ותפיסות מעולם האימון האישי והפסיכולוגיה החיובית, ואימון ביישומם בתפקיד הניהולי ובחיים בכלל

⎈ השגת שיפור מדיד בהשגת תוצאות רצויות וברווחה האישית (well-being)

 קורס ערב – ניתן לשלב לימודים ועבודה.

תכני הלימוד


 חוזקות ואתגרים בניהול היום

 ניהול ממוקד תוצאות – ממחשבה להגשמה

⎈ אופי, הרגלים ודרכי התמידדות

 תקשורת מחוללת מציאות

 משוב מאיר ומצמיח באופן מתמיד

 התמודדות עם לחץ, עומס ושחיקה

 אושר בניהול

 אינטגרציה

קהל היעד


הקורס מיועד למנהלים המעוניינים להתחדש ולהרחיב את הארגז הכלים הניהולי בשיטות ומיומנויות עדכניות.

תעודה


תעודת סיום מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תוענק לעומדים בדרישות הקורס.

מרכזת אקדמית ומרצה

גב' דגנית פייקין בראודה – יועצת ארגונית בכירה ומנחת סדנאות למנהלים

מידע נוסף

הקורס מוכר למלגות בקרנות הידע השונות.