Project Management.jpg 

רקע       

תחום ניהול פרויקטים מתפתח במהירות, תוך שימוש בטכניקות וכלים חדשים הנוספים תדיר. העולם המערבי עובר יותר ויותר לעבודה בתצורת פרויקטים בעוד הייצור הסדרתי עובר למדינות מתפתחות. 
מתוך כך, תפיסת ניהול הפרויקטים הפכה לכלי ניהולי ראשון במעלה והעיסוק בתחום הפך לחלק מרכזי וחשוב בארגונים רבים. מנהלים בדרגים שונים נדרשים כיום לתרגם את האסטרטגיה של הארגון, ליעדים ברי השגה, באמצעות פרויקטים שונים שהשלמתם המוצלחת מקדמת את הארגון בזירה בה הוא פועל.

מטרות הקורס    

  • * רכישת ידע אקדמי יישומי בניהול פרויקטים מבוסס מתודולוגיית ®PMBOK®/PMI  
  • * הקניית כלים מובנים ומיומנויות יישומיות, אשר יסייעו להסדרת תהליך הפרויקט וניהולו היעיל והמקצועי לצורך השגת מטרות הפרויקט והארגון.
  • * הקניית מיומנויות אישיות ניהול יחסי לקוח-מנהל פרויקט, הנעה והובלה של משימות ואנשים ותהליכי קבלת החלטות.​

קהל היעד           

  • מהנדסים, אקדמאים המעוניינים בביצוע  וניהול תהליכים פרויקט באופן מובנה ומוצלח.
  • ​מנהלי פרויקטים, PMO ומנהלים בדרגים שונים המבקשים להתמקצע  בניהול ובניהול פרויקטים. ​


בין הנושאים בקורס 

⎈ גישות, כלים וטכניקות לניהול מוצלח של פרויקט
⎈ מודלים שונים של סוגי פרויקטים
⎈ גורמי הצלחה של פרויקט
⎈ מחזור חיי פרויקט ומוצר
⎈ יזום ומימון פרויקטים
⎈ תחומי הידע של ניהול פרויקטים: תכולה, זמן, עלויות, איכות, אינטגרציה וסיכונים
⎈ ניהול פרויקטים ע"פ תורת האילוצים, שרשרת קריטית
⎈ מעקב ובקרת פרויקט
⎈ מבנים ארגוניים והשפעתם על ניהול הפרויקט
⎈ משרד לניהול פרויקטים PMO
⎈ תוכנת MS-PROJECT לניהול פרויקטים
⎈ סוגיות מתקדמות בניהול פרויקטים
⎈ היבטים 'רכים' בניהול פרויקטים – ניהול לקוח, בעלי ענין, הנעה והובלה של משימות ואנשים


מרצי הקורס

חברי סגל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מנהלי פרויקטים, בכירים בתעשייה, בארגונים ובחברות יעוץ בתחום, בעלי ניסיון רב בניהול והובלת פרויקטים בתחומים שונים.​


מלגות             

הקורס מוכר למלגות מקרנות הידע השונות.​

לפרטים והרשמה 

טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 דוא"ל: uces@bgu.ac.il 
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​