shutterstock_1245379747.jpg​​

כולל ליווי והדרכה של פרקטיקום 


השימוש בעבודה קבוצתית גולש לתחומי עיסוק רבים מתוך הבנה שהקבוצה עשויה לעודד תהליכי התפתחות ולקדם השגת יעדים.
תפקיד המנחה בתהליך הקבוצתי הינו משמעותי ורב עוצמה - המנחה נדרש להכיר את הכוחות והתהליכים הפועלים בתוך קבוצה, להבין את השפעתם על התנהגויות המשתתפים בה ולדעת כיצד לרתום אותם לתהליך העבודה ומטרות הקבוצה.

ייחודיות התוכנית להכשרת מנחי קבוצות של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, הינה בשילוב גישות שונות עם המודלים הקלאסייים של ההנחיה (הפסיכואנליזה). כתוצאה משילוב זה מתאפשר מודל עבודה ממוקד, מעשי, יישומי ותכליתי המתאים להנחיה של כל קבוצה, נושא ומטרה.

במהלך ארבעת הסמסטרים של התוכנית, עוברים המשתתפים תהליך מובנה של למידה והתנסות לפיתוח הזהות
המקצועית החדשה תוך התייחסות למגוון הדילמות והשאלות האתיות המתעוררות. כחלק מתהליך הלמידה, המשתתפים מנחים קבוצה וכן מבצעים פרקטיקום הדרכה מונחה. כתוצאה מתהליך ההכשרה המובנה, בוגרי התוכנית מסיימים את ההכשרה עם ניסיון ממשי בבניית קבוצה ובהנחייתה.

מטרות התכנית

❖ הכשרת מנחי קבוצות מקצועיים, בעלי ראיה רחבה וכישורים לליווי הקבוצה ולהשגת יעדיה.
❖ הקניית ידע תיאורטי-אינטגרטיבי, התנסות, יישום והבנה של הדינאמיקה הקבוצתית , המנגנונים והתהליכים הנדרשים למנחה הקבוצה.
❖ הקניית מיומנויות וכלים להנעת תהליכים בקבוצה, ושימוש בכוחה של הקבוצה להשגת המטרות והיעדים למענם הוקמה.
❖ פיתוח מיומנויות אישיות וזהות מקצועית כמנחה קבוצה, באמצעות למידה והתנסות מעשית בשלבי ההנחיה השונים.
❖ הענקת ידע יישומי ורכישה של ניסיון ממשי בבניית קבוצה, גיוס משתתפים והנחיית הקבוצה למטרה הרצויה. 

 • רכזת  אקדמית ומרצה  

 •  גב' חוה קדוש ,M.S.W, פסיכותרפיסטית, מנחת קבוצות ומטפלת קבוצתית. מורה מדריכה ומלווה מנחים ומטפלים בקליניקה פרטית. לשעבר יו"ר מקצועית של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי.

 • מרצי הקורס  

 • חברי סגל אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מנחי קבוצות בכירים המשלבים ידע וניסיון מעשי בהנחיית קבוצות, הדרכה וטיפול, ומרצים אורחים מומחים בתחומם.​ 


 • בין הנושאים בקורס


 • עיקרי התיאוריות ומושגי היסוד בתחום
  •  מקומה של הקבוצה בחיי הפרט ע"פ הגישות הפסיכולוגיות 
    פסיכואנליזה, סוציולוגיה, הגישה פמיניסטית והגישה הנרטיבית
  •  ביון – הקבוצה כשלם / שתי קבוצות בחדר
  •  יאלום – כאן ועכשיו / שם ואז
  •  פוקס – מורכבותה של התקשורת הקבוצתית
  •  שוץ – צרכים ושלבים התפתחותיים
  • ⎈ סטינג – משמעויותיה של המסגרת
  •  גשטלט – יחסי גומלין בין השלם לחלקיו / דמות ורקע
  •  עולם הלא מודע בקבוצה​
  •  משברים חברתיים ותפקוד הקבוצה בהם.

 • תהליכים ומנגנונים בקבוצה
  •  מיקוד
  •  קונפליקט
  •  התנגדויות
  •  מערכת איזונים
  •  מוקד הזהות בקבוצה ותהליך התפתחותו
  •  יחסים מקבילים, הדהוד, השתקפויות
  •  היבטים של הסמכות והשפעותיה
  •  הנחיית קבוצות בארגונים

 • גורמים בקבוצה
  •  המשתתפים - תפקידים, השפעת הקבוצה על המשתתפים, תרומת הפרט לשלם והיחסים בקבוצה
  •  המנחה - תפקידי המנחה והשפעתו על ההתפתחות הקבוצתית, מיומנויות הנחיה ושימוש בכלים השלכתיים והבעתיים מגוונים.

שיטת הלימוד  

למידה סדנאית והתנסותית מתוך החוויה הקבוצתית תוך שילוב ואינטגרציה של גישות שונות אל מודל ההנחיה הקלאסי (הפסיכואנליטי). המבנה הייחודי של התוכנית משלב לימוד עיקרי התיאוריות והמושגים בתחום, לצד התנסות בדינמיקה קבוצתית, מיומנויות הנחיה ושימוש בכלים השלכתיים והבעתיים מגוונים.​​​


למידה התנסותית המשולבת בתוכנית הלימודים

השתתפות פעילה בקבוצה דינאמית, אנליטית קצרת מועד

כחלק מהלמידה השוטפת, ​המשתתפים חווים מימדים שונים של הכוחות המגוונים הפועלים בקבוצה, באמצעות השתתפות פעילה בקבוצה דינאמית. 

 •  הנחיית עמיתים

המשתתפים מתנסים בהנחיית קבוצה בשלב הנחיית העמיתים, המאפשר למשתתפים הנחייה של קבוצה ותרגול הידע והכלים שנלמדו בקורס, תוך קבלת הכוונה ומשוב ממנחת הקורס ומהעמיתים לקבוצה.                               

 •  פרקטיקום מונחה

תהליך מובנה המתקיים במהלך הסמסטר הרביעי של התוכנית. במסגרת התהליך זוכה המשתתף לליווי בהנחיית הקבוצה תוך הדרכה שוטפת של מנחי התוכנית. בשלב זה הופכת קבוצת הלמידה לקבוצת הדרכה.

על סמך הפרקטיקום ייכתב פרויקט גמר אינטגרטיבי המייצג את ההתנסות המעשית ויישום החומר הנלמד לאורך כל שלבי התוכנית.​

 • ​ בניית קבוצה והנחייתה

מסגרת של כ-50 שעות להתנסות מעשית בבנייה והנחיית קבוצה בשדה.                 

במהלך פגרת הקיץ על המשתתף לגבש קבוצה ולהכין את תכנית ההנחיה שלה.

עם אישור התכנית, על המשתתף להנחות את הקבוצה למשך 10 מפגשים רצופים, לפחות.

אחריות למציאת/בניית הקבוצה חלה על המשתתף בקורס.​


תנאי קבלה 

 בעלי תואר ראשון לפחות.

 • ​ ​בעלי ניסיון ורקע מתאים.
   
 •  מקרים מיוחדים יועברו לאישור וועדת חריגים
 •  עמידה בוועדת קבלה - יש לשלוח קורות חיים

 •  מועד אחרון להרשמה : 01.10.2022


לפרטים והרשמה       

טלפון רב קווי: 08-6472626, פקס: 08-6477386

דוא"ל: uces@bgu.ac.il, אתר אינטרנט: www.bgu.ac.il/uces

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3

____________________________________________________________________________________________

נהלי לימודים, חיובים והרשמה מפורטים באתר האינטרנט של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ תחת סעיף נהלי הרשמה ולימודים בכתובת: www.bgu.ac.il/uces