shutterstock_1245379747.jpg​​

כולל ליווי והדרכה של פרקטיקום 


השימוש בעבודה קבוצתית מתפתח לתחומי עיסוק רבים מתוך הבנה שהעבודה הקבוצתית מעודדת תהליכי התפתחות וקידום השגת יעדים.

התוכנית להכשרת מנחי קבוצות של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, מבוססת על מודל עבודה משולב, ממוקד ותכליתי המשלב גישות שונות עם המודלים הקלאסיים של ההנחיה הקבוצתית (הפסיכואנליטי). מודל עבודה משולב זה מאפשר לבוגרי התוכנית לקבל את הכלים והמיומנויות הנדרשות להנחות קבוצות שונות ומגוונות לקראת יעדים ומטרות שונות .

משתתפי התוכנית עוברים במהלך ארבעת הסמסטרים (כשנה וחצי), תהליך מובנה של למידה אקטיבית הכוללת בין היתר למידה פרונטלית, השתתפות פעילה בקבוצה דינמית, הנחיית עמיתים וכן רכישה של מיומנויות הנחיה ושימוש בטכניקות וכלים השלכתיים והבעתיים מגוונים . להשלמת ההכשרה, מבוצע פרקטיקום מונחה, במסגרתו מתקיים תהליך הנחיה קבוצתי מלא, החל משלב בניית הקבוצה, דרך תכנון המפגשים והנחיית הקבוצה- כל זאת תוך ליווי והדרכה צמודה של מנחי התוכנית.  בוגרי התוכנית יוכלו לתפקד כמנחי קבוצות בעלי יכולת הנחייה וניסיון ממשי בביצוע התהליך מתחילתו ועד סופו.​


מטרות התכנית


❖ הקניית ידע תיאורטי-אינטגרטיבי, התנסות, יישום והבנה של הדינאמיקה הקבוצתית, המנגנונים והתהליכים הנדרשים למנחה הקבוצה.

❖ מודל העבודה המשולב – מודל ייחודי, ממוקד ותכליתי המאפשר למשתתפי התוכנית לקבל מגוון מיומנויות וכלי הנחייה יישומיים להנחיית קבוצות שונות ומגוונות עם יעדים ומטרות שונות.

❖ למידה חוויתית המשולבת בתוכנית הלימודים וכוללת התנסות בחוויה הקבוצתית הן מנקודת המבט של משתתף והן מנקודת המבט של מנחה

❖ רכישת ניסיון ממשי בבניית קבוצה, גיוס משתתפים והנחיית קבוצה

❖​ שילוב עבודה ולימודים, לימודים במהלך יום אחד בשבוע בשעות אחה"צ​

 • רכזת  אקדמית ומרצים נוספים


 •  גב' חוה קדוש ,M.S.W, פסיכותרפיסטית, מנחת קבוצות ומטפלת קבוצתית, לשעבר יו"ר מקצועית של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי.

 • ❖​ חברי סגל אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מנחי קבוצות בכירים המשלבים ידע וניסיון מעשי בהנחיית קבוצות, הדרכה וטיפול, ומרצים אורחים מומחים בתחומם.

 • בין הנושאים בקורס


  • עיקרי התיאוריות ומושגי היסוד בתחום | מקומה של הקבוצה בחיי הפרט, גישות פסיכולוגיות, סוציולוגיות, נרטיביות ופמיניסטיות

   תהליכים ומנגנונים בקבוצה | מיקוד, קונפליקט, התנגדויות, הזהות בקבוצה ותהליך התפתחותה, יחסים מקבילים, סמכות

   המשתתפים | תפקידים, השפעת הקבוצה על המשתתפים, תרומת הפרט לשלם.

   המנחה | תפקידי המנחה והשפעתו על ההתפתחות הקבוצתית, מיומנויות הנחיה ושימוש בכלים השלכתיים והבעתיים מגוונים

   טכניקות וכלי הנחייה | כלים אמנותיים בהנחיה קבוצתית, מיומנויות הנחיה ב CO, הנחיית קבוצות בארגונים ועוד.​​

  • מידע נוסף


  •  הקורס מתקיים בשיתוף המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

    הקורס מוכר לגמול השתלמות בהיקף של 112 שעות, תעודה לגמול השתלמות  תינתן בכפוף לכללי ועדות הגמול .​


לפרטים והרשמה       

טלפון רב קווי: 08-6472626, פקס: 08-6477386

דוא"ל: uces@bgu.ac.il, אתר אינטרנט: www.bgu.ac.il/uces

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3

____________________________________________________________________________________________

נהלי לימודים, חיובים והרשמה מפורטים באתר האינטרנט של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ תחת סעיף נהלי הרשמה ולימודים בכתובת: www.bgu.ac.il/uces