הנחיית קבוצות_24644449_original.jpg 

רקע
השימוש בעבודה קבוצתית, המעודדת תהליכי התפתחות והשגת יעדים, צובר תאוצה וגולש לתחומי עיסוק רבים. מנחה הקבוצה נדרש להכיר את הכוחות והתהליכים הפועלים בתוך קבוצה כדי להבין את השפעתם על התנהגויות המשתתפים בה וכדי לדעת כיצד לרתום אותם לתהליך העבודה ומטרותיה.

מטרת הקורס
⎈ הקניית ידע תיאורטי והתנסותי הכולל רכישת כלים ומושגים מעולם הקבוצות, הבנת הדינאמיקה הקבוצתית והכרת מנגנונים קבוצתיים
⎈ הרכשת מיומנויות וכלים להנעת תהליכים בקבוצה, למידת כוחה של הקבוצה והשימוש בה לשם השגת המטרות והיעדים למענם הוקמה
⎈ פיתוח מיומנויות אישיות, כלי הנחייה וזהות מקצועית לבוגר הקורס באמצעות למידה והתנסות מעשית בבנייה והנחיית קבוצה בשדה בליווי והדרכה של סגל ההוראה      

קהל היעד 
☑️ אקדמאים מתחום הטיפול - עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, חינוך, ייעוץ חינוכי, טיפול באומנויות, טיפול בהבעה
☑️ בעלי תפקידים עם ניסיון ורקע מתאים הנדרשים למיומנויות הנחייה במסגרת עבודתם  
☑️ בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתחומים טיפוליים, חברתיים או בעבודה עם קבוצות
☑️  יתרון לבעלי התנסות קודמת בדינמיקה קבוצתית

(יש לשלוח קורות חיים)

רכזת אקדמית ומרצה
גב' חוה קדוש ,M.S.W, פסיכותרפיסטית, מנחת קבוצות ומטפלת קבוצתית, לשעבר יו"ר מקצועית של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי.

בין הנושאים בקורס
◾ עיקרי התיאוריות ומושגי היסוד בתחום:
⎈ מקומה של הקבוצה בחיי הפרט ע"פ הגישות הפסיכולוגיות- פסיכואנליזה, סוציולוגיה, הגישה פמיניסטית והגישה נרטיבית
⎈ ביון - הקבוצה כשלם / שתי קבוצות בחדר
⎈ יאלום - כאן ועכשיו / שם ואז
⎈ פוקס -  מורכבותה של התקשורת הקבוצתית
⎈ שוץ - צרכים ושלבים התפתחותיים
⎈ סטינג - משמעויותיה של המסגרת
⎈ גשטלט - יחסי גומלין בין השלם לחלקיו / דמות ורקע
​⎈ עולם הלא מודע בקבוצה
◾ תהליכים ומנגנונים בקבוצה:
⎈ מיקוד
⎈ קונפליקט
⎈ התנגדויות
⎈ מערכת איזונים
⎈ מוקד הזהות בקבוצה ותהליך התפתחותו
⎈ יחסים מקבילים, הדהוד, השתקפויות
⎈ היבטים של הסמכות והשפעותיה
⎈ המשתתפים - תפקידים, השפעת הקבוצה על המשתתפים, תרומת הפרט לשלם
⎈ היחסים בקבוצה
⎈ המנחה - תפקידי המנחה והשפעתו על ההתפתחות הקבוצתית

פרקטיקום מונחה 
מסגרת של כ- 50 שעות להתנסות מעשית בבנייה והנחיית קבוצה בשדה תוך הדרכה שוטפת על ידי מנחה הקורס. על המשתתף לגבש קבוצה ולהנחותה למשך 10 מפגשים רצופים לפחות. על סמך הפרקטיקום ייכתב פרויקט גמר אינטגרטיבי המייצג את ההתנסות המעשית ויישום החומר הנלמד.

שיטת הלימוד        
סדנאית בדגש על הפן היישומי בהנחיית קבוצה. ההוראה בקורס כוללת את עקרי תיאוריה ומשמעותם בקבוצה, התנסות בדינמיקה קבוצתית, הקנייה של מיומנויות בינאישיות, מיומנויות הנחיה ושימוש בכלים השלכתיים והבעתיים מגוונים.
הקורס נלמד בדרך של  הרצאה ושיח, למידה מתוך החוויה הקבוצתית, הנחיית עמיתים, התנסות בשדה וביצוע פרקטיקום מונחה.

מרצי הקורס 
מנחי קבוצות בכירים ומרצים מהאקדמיה וביניהם גב' חוה קדוש ומרצים אורחים נוספים המשלבים ידע אקדמי וניסיון מעשי.

היקף הקורס 
220 שעות, 168 שעות לימוד אקדמיות (42 מפגשים של 4 שעות אקדמיות כ"א) וכ- 52 שעות פרקטיקום.

מועד פתיחה              
נובמבר 2020, ימי ראשון, בין השעות 16:30-19:45.

מקום   
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

גמול השתלמות 
הקורס מוכר לגמול השתלמות בהיקף של 112 שעות, בכפוף לנהלי ועדות הגמול.

תנאי קבלה 
אקדמאים מתחום הטיפול, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, חינוך, ייעוץ חינוכי, טיפול באומנויות, טיפול בהבעה, בעלי תפקידים בעלי ניסיון ורקע מתאים הנדרשים למיומנויות הנחייה במסגרת עבודתם. מקרים מיוחדים יועברו לאישור וועדת חריגים.
המועמדים  יזומנו לראיון  קבלה - יש לשלוח קורות חיים

תעודה  
לעומדים בהצלחה בדרישות ובמטלות הקורס תוענק תעודת סיום "קורס הנחיית קבוצות" הכולל פרקטיקום מונחה מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, והמחלקה לעו"ס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. תעודה לגמול השתלמות  תינתן בכפוף לכללי ועדות הגמול.

לפרטים והרשמה 
טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386  Iדוא"ל: uces@bgu.ac.il
קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3