C.B.T מעודכן לאתר.png

רקע 

CBT – תרפיה התנהגותית-קוגניטיבית. גישה זו מציעה התערבות טיפולית הממוקדת במחשבות, בתפיסות, בפרשנות (קוגניציות) של האדם, ברגשות, בהתנהגות ובהשפעות הגומלין של מרכיבים אלה על התפקוד.
גישת הCBT מציעה מגוון התערבויות בהפרעות שונות. בשל היותה מוכחת מחקרית, קיצרת מועד וממוקדת, הופכת הגישה לרווחת בשרותי הטיפול.

מטרות הקורס 

⎈רכישת הידע האקדמי הבסיסי בגישת הCBT (טיפול התנהגותי קוגניטיבי).
⎈הקניית כלים מעשיים שיסייעו בטיפול בבעיות התנהגות, עבודה עם נפגעי נפש, הפרעות חרדה, דיכאון ועוד.
⎈הרכשת המיומנויות והידע ליישום גישת הCBT במגוון הפרעות.

קהל היעד

☑️ הקורס מיועד לעובדים סוציאליים ולאנשי טיפול מתחומים נוספים (יש לשלוח קורות חיים).

בין הנושאים  בקורס

⎈מבוא לטיפול הקוגניטיבי התנהגותי 
⎈הגישה ההתנהגותית
⎈הגישה הקוגניטיבית 
⎈הרפיה ומיומנויות  CBT 
⎈כלים לאיסוף מידע ושינוי קוגניטיבי  
⎈פיתוח מוטיבציה לשינוי
⎈CBT ילדים
⎈טיפול  CBT בחרדה 
⎈טיפול CBT בדיכאון 
⎈טיפול  CBTבOCD
⎈טיפול CBT בשליטה עצמית 
⎈טיפול CBT בטראומה 
⎈CBT  והדרכה הורית 
⎈סיום טיפול ופרידה

שיטת הלימוד​

הרצאות פרונטאליות, סימולציות, case studies, דיונים​

לפרטים והרשמה

טלפון רב קווי: 08-6472626, פקס: 08-6477386
דוא"ל: uces@bgu.ac.il, אתר אינטרנט: www.bgu.ac.il/uces
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3

____________________________________________________________________________________________

נהלי לימודים, חיובים והרשמה מפורטים באתר האינטרנט של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ תחת סעיף נהלי הרשמה ולימודים בכתובת: www.bgu.ac.il/uces  ​​​