art terapy.jpg

תחום הטיפול באמצעות האמנות משמש כלי טיפולי העושה שימוש באמצעים חזותיים (ציור, פיסול, יצירה) במקרים בהם נדרשת גישה עקיפה שאינה מילולית לעולמו הפנימי של המטופל. במסגרת העיסוק ביצירה, בשלל הטכניקות השונות, מצליח המטופל להביע קשיים, קונפליקטים, חלומות ורצונות אשר יתכן והיה מתקשה לבטא בדרך אחרת.

השימוש תהליך היצירה מאפשר גישה לעולמו הפנימי של המטופל, רגשותיו, מחשבותיו ומאפשר לו להכיר את עצמו ולעבד תהליכים פנימיים שונים תוך התבוננות והשלכה בתוצרים שיצר.

הטיפול באומנות מתאים לשימוש בקרב אוכלוסיות מגוונות, ביניהן ילדים ונוער,  נפגעי טראומה ותקיפה מינית, ניצולי שואה וכל מטופל המתקשה לבטא עצמו במילים, תוך התבססות על הסמלת העולם הפנימי, יצירתיות והנאה.​

מטרת הקורס         

  • רכישת ידע אקדמי – יישומי בתחום הטיפול באומנות
  • רכישת מיומנויות לשילוב כלים מעולם הטיפול באומנות בתהליך הטיפולי.
  • העשרת ידע מן התאוריה והפרקטיקה לטיפול ועבודה עם אוכלוסיות שונות בדרך טיפול המתבססת על הסמלת העולם הפנימי, יצירתיות, והנאה

קהל היעד             

  • ☑️בעלי תואר ראשון לפחות מתחום הטיפול; עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, ייעוץ חינוכי, טיפול בהבעה.
  • ☑️מורים לחינוך מיוחד,  אקדמאים העוסקים בחינוך בלתי פורמלי ובעלי ניסיון בתחום.

☑️אין צורך בידע או ניסון קודם באמנות/יצירה

בין נושאי הקורס    

⎈ היכרות עם האמנות הפלסטית ושילובה כחלק מהגישה הטיפולית
⎈ כלים וטכניקות בטיפול באמצעים האמנותיים
⎈ אבחון והערכה בטיפול באמנות
⎈ יישום טיפולי בהתאם לאוכלוסיות השונות, ולשלבי התפתחות שונים
⎈ תהליכים טיפוליים באומנות; המשולש, מטפל-מטופל-יצירה
⎈ גישות תאורטיות שונות כגון: תיאורית ההתקשרות, הגישה הנרטיבית, הגישה הקוגניטיבית ויחסי אובייקט
⎈ הלימודים מתקיימים כסדנא קבוצתית בדגש על תרגול ויישום של יצירה ולמידה תיאורטית

מרכזת אקדמית 

דר' טל שוורץ, מטפלת באמנות, מטפלת משפחתית וזוגית ומנחת קבוצות.

מרצי הקורס           

דר' טל שוורץ, מטפלת באמנות, מטפלת משפחתית וזוגית ומנחת קבוצות.
גב' רויטל זכריה, מטפלת באומנות.                        

​מלגות

הקורס מוכר למלגות מקרנות הידע השונות.

לפרטים והרשמה

טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il 
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​