art terapy.jpg

הטיפול באמצעות האמנות הינו כלי יישומי העושה שימוש באמצעים חזותיים (ציור, פיסול, יצירה) במקרים בהם נדרשת גישה עקיפה, שאינה מילולית, לעולמו הפנימי של האדם.
במסגרת העיסוק ביצירה, בטכניקות שונות, מצליח האדם להביע קשיים, קונפליקטים ורצונות, אשר יתכן והיה מתקשה לבטא בדרך אחרת.
השימוש בתהליך היצירה מאפשר לנו גישה לעולמו הפנימי של האדם, רגשותיו ומחשבותיו וכן מאפשר לו להכיר ולעבד תהליכים פנימיים שונים, תוך התבוננות והשלכה בתוצרים שיצר.
הקורס מתקיים כסדנה אקדמית-יישומית הכוללת עבודה עם חומרים ויצירה ומקנה שיטות ומיומנויות לשילוב כלים מעולם הטיפול באומנות, בתהליך הטיפולי ובעבודה עם האוכלוסיות השונות.
הכלים והשיטות הנלמדים בקורס, מתאימים לעבודה עם אוכלוסיות מגוונות, ביניהן ילדים ונוער, נפגעי טראומה וכל אדם המתקשה לבטא עצמו במילים, תוך התבססות על הסמלת העולם הפנימי, יצירתיות והנאה.


מטרות הקורס         

  • ⎈ רכישת ידע אקדמי – יישומי בתחום הטיפול באומנות
  • ⎈ רכישת מיומנויות לשילוב כלים מעולם הטיפול באומנות בתהליך הטיפולי.
  • ​ ​העשרת ידע מן התאוריה והפרקטיקה לטיפול ועבודה עם אוכלוסיות שונות בדרך טיפול המתבססת על הסמלת העולם         הפנימי, יצירתיות והנאה.    

קהל היעד             

❖ בעלי תואר ראשון לפחות מתחום הטיפול; עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, ייעוץ חינוכי, טיפול בהבעה.
❖ מורים לחינוך מיוחד, אקדמאים העוסקים בחינוך בלתי פורמלי ובעלי ניסיון בתחום.
❖ אין צורך בידע או ניסון קודם באמנות/יצירה.​


בין נושאי הקורס    ​

⎈ היכרות עם האמנות הפלסטית ושילובה כחלק מהגישה הטיפולית.
⎈ כלים וטכניקות בטיפול באמצעים האמנותיים.
⎈ אבחון והערכה בטיפול באמנות.
⎈ יישום טיפולי בהתאם לאוכלוסיות השונות, ולשלבי התפתחות שונים.
⎈ תהליכים טיפוליים באומנות; המשולש- מטפל, מטופל ויצירה.
⎈ גישות תאורטיות שונות כגון: תיאורית ההתקשרות, הגישה הנרטיבית, הגישה הקוגניטיבית ויחסי אובייקט.

* הלימודים מתקיימים כסדנא קבוצתית בדגש על תרגול ויישום של יצירה ולמידה תיאורטית


מרכזת אקדמית 

ד"ר טל שוורץ, בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה, תואר מ.א בטיפול באמנות, מטפלת באמנות, מטפלת משפחתית וזוגית ומנחת קבוצות. חברת סגל אקדמי באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חברה בוועד הבין לאומי לטיפול בהבעה ויצירה -י.ה.ת, ומרבה להרצות בכנסים מדעיים ברחבי העולם.


מרצי הקורס           

❖ ד"ר טל שוורץ, מטפלת באמנות, מטפלת משפחתית וזוגית ומנחת קבוצות.
❖ גב' רויטל גורן, בעלת תואר שני בטיפול באומנות, מטפלת באומנות, פסיכותרפיסטית ממוקדת טראומה ו - EMDR​


מלגות

הקורס מוכר למלגות מקרנות הידע השונות.

לפרטים והרשמה

טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il 
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​