Organizational Consulting.jpg

התכנית נוסדה לפני 12 שנים ופועלת מאז באופן רציף תוך עדכון מתמיד ושמירה על אופייה הייחודי. בעת הזו  שבה השינוי הוא הדבר הקבוע היחידי, עולה באופן גובר הצורך הארגוני ביועצים ומנהלים בעלי חשיבה מערכתית ומיומנויות פרקטיות להטמעת ידע חדש במקומות העבודה.  במסגרת התוכנית הלומדים נחשפים  ומיישמים מגוון רחב של פרקטיקות בייעוץ ארגוני (כמו תהליכי עבודה בקבוצות, ליווי אישי למנהלים, אבחון כמותני ואיכותני, הדרכה, הטמעה ועוד), זאת לצד רכישת ניסיון מעשי בביצוע פרקטיקום בייעוץ ארגוני על כל שלביו בליווי אישי ומקצועי של יועץ אירגוני בכיר מצוות התכנית.


נבחרת המרצים מביאה עמה ניסיון עשיר מהשטח לצד הצלחה מוכחת ביצירת אווירת לימודים פורייה ומהנה. תכנית הלימודים מדגישה למידה אקטיבית והתנסותית ומכשירה את בוגריה לעבודה וחשיבה מערכתית  בתפקידי הפיתוח והייעוץ הארגוני השונים בארגונים השונים.​​

מטרת התוכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני

 • ⎈ הכשרת יועצים אירגוניים בעלי ראיה וחשיבה מערכתית המסייעים לארגונים להתפתח ולפעול בעולם דינמי ומורכב     תוך פיתוח וטיפוח ההון האנושי.
 • ⎈ הקנייה של כלים פרקטיים לקראת ייעוץ , פיתוח והובלת תהליכים בארגון.
 • ⎈ הקניית מיומנויות להטמעת ידע חדש במקומות העבודה, תכנון, התערבות ומימוש שינוי בארגון.
 • ​ הרחבת הידע והכלים המחקריים לאבחון, תכנון והתערבות בארגון. 

למי התוכנית מתאימה?

 • ☑️ מנהלים ובעלי תפקידים המעוניינים לקדם תהליכים מערכתיים בארגונים.
 • ☑️ יועצים ובעלי מקצועות חופשיים
 • ☑️ המעוניינים להתמחות בייעוץ ארגוני ובפיתוח פנים ארגוני  

תנאי קבלה

  •  בעלי תואר שני,  ממוסד אקדמי מוכר
  •  במקרים מיוחדים תישקל מועמדותם של בעלי תואר ראשון בעלי ניסיון ניהולי
  • ​ עמידה בוועדת קבלה  -  יש לשלוח קורות חיים

הנושאים בתוכנית

מבוא לייעוץ ארגוני וזהותו המקצועית של היועץ

מבוא להכרת ארגונים והדינמיקה הארגונית

אשכול תחומי תוכן- ניהול איכות/ ניהול תרבות ארגונית/ ניהול הדרכה כחלק מפיתוח ארגוני/ יעוץ אסטרטגי ולמידה אירגונית/ מניהול מש"א לניהול הכישרון האנושי בארגון 

אשכול תחומי תהליך- מתודולוגיה וכלים לאבחון ארגוני/ ניהול שינוי ארגוני/ התערבויות ברמת מאקרו ומיקרו, הטמעהקיבוע והערכה

 אשכול מיומנויות אישי, קבוצתי ומערכתי- מיומנויות בינאישיות ומיומנויות ייעוציות/ כלים אימוניים/ זהות מקצועית ושיווק עצמי/ הנחיית צוותי שיפור/ אתיקה ודילמות ניהוליות 

פרקטיקום מונחה  

מנהל  אקדמי

פרופ' אביעד רז, סוציולוג ארגוני, חבר סגל בכיר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מרצה בכיר בתחומי הסוציולוגיה הארגונית ובעל ניסיון מעשי רב בייעוץ ארגוני וליווי ארגונים בתהליכי למידה ושינוי.

מרצי התוכנית לייעוץ ופיתוח אירגוני        

יועצים ארגוניים בכירים ומרצים מהאקדמיה מתחומי ידע שונים כגון: סוציולוגיה, פסיכולוגיה, מנהל עסקים, המשלבים ידע אקדמי וניסיון מעשי.

שיטת הלימוד

הרצאות, תרגולים, מטלות סיכום, ניתוח מקרים, דינמיקה קבוצתית, סימולציות וסיורים מקצועיים. יושם דגש על שילוב בין תיאוריה מחקר ויישום באמצעות הצגה ביקורתית ופרשנית של מקרי מחקר שונים המייצגים התנסות בדינאמיקה של ארגונים.

עבודה מעשית-פרקטיקום

הפרקטיקום הינו מסגרת של 100 שעות להתנסות מעשית בפיתוח וייעוץ בארגון תוך ליווי על-ידי מדריך מהארגון ומנחה מטעם התוכנית ליעוץ ופיתוח  אירגוני. על סמך הפרקטיקום ייכתב פרויקט גמר המייצג את ההתנסות המעשית של הלומד.​


לפרטים והרשמה ​

טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"לuces@bgu.ac.il
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3