arabic blue.png

רקע

קורס חוויתי ומרענן להוראת השפה הערבית המדוברת ורכישת אוצר מילים באמצעות שיחות סימולציה.

מטרת הקורס        

הכשרת הלומדים לנהל שיחה ותקשורת עם דוברי ערבית להעשרה כללית ולצורכי עבודה.

קהל היעד                

כל המעוניין לרכוש ידע בשפה הערבית המדוברת, לנהל שיחה, להבין את דוברי השפה ולהכיר את התרבות הערבית.

בין הנושאים בקורס

⎈ פיתוח אוצר מילים הקשור בחיי היום יום: משפחה, מסחר וקניות, פנאי, קשר טלפוני, מספרים, טיולים, כיוונים והתמצאות במרחב, תפריט ואוכל, ועוד.
⎈ שימוש במערכות שמע החושפות את המאזינים, בין היתר, לשירים וסיפורים מהתרבות הערבית
⎈ פיתוח מיומנויות שיחה
⎈ הכרות עם התרבות הערבית

שיטת הלימוד           

הוראה פרונטאלית, שיחות סימולציה ושימוש בעזרי הוראה נוספים.​

מלגות                        

הקורס מוכר למלגות מקרנות הידע השונות.

תעודה                     

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
תעודה לגמול תינתן לעומדים בדרישות הגמול.

​​
לפרטים והרשמה       

טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386  Iדוא"ל: uces@bgu.ac.il 
​המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​