$$Events$$

01 מאי 2022
10:00
-12:30

מפגש זום- קישור יישלח לנרשמים

בסדנה ממוקדת זו נלמד את היסודות של תורת המבחנים, שמלמדת אותנו איך אפשר לכתוב מבחנים הוגנים, תקפים ומהימנים, מה הופך שאלה לשאלה טובה למבחן, ומה צריך ואפשר לעשות בתהליך כתיבת המבחן ובדיקתו כדי לדאוג שהוא באמת ישקף באופן הטוב ביותר את הידע של הסטודנטים. נצלול במהירות מהעקרונות אל הפרקטיקה, ונציע טיפים מעשיים וקלים ליישום בנושא של כתיבת מבחנים סגורים ("אמריקאיים") ובנייתם, ומעט עצות לגבי מבחנים מסוגים אחרים.

המרצה: 

ענת שלם, עבדה במשך 12 שנה במרכז הארצי לבחינות והערכה בתור פסיכומטריקאית, כתבה ופיתחה את החלק המילולי של הבחינה הפסיכומטרית, כמו גם מבחנים רבים נוספים לגופים שונים. מדריכה סדנאות בפיתוח, כתיבה ובדיקה של מבחנים לסגלי הוראה באוניברסיטאות ובמכללות משנת 2016.

המפגש לא יוקלט

>להרשמה​