$$Events$$

19 פבר' 2023
11:00
-12:30

אולם אורן

​​​שימוש ממושך בקול עלול לגרום להפרעה בדיבור ולנזק למיתרי הקול. ישנה חשיבות רבה בחינוך לשימוש נכון בקול ולמניעה של נזקים אפשריים במיתרי הקול, במיוחד עבור משתמשים מקצועיים בקול וכל מקצועות ההוראה. במשך הסדנה ינתן הסבר קצר על מנגנון הפקת הקול, ידונו התנהגויות המזיקות לקול ואיך שינויים קטנים באורח החיים יכולים להיטיב עם הקול. ידונו מצבים של דיבור מול קהל ודיבור מול מחשב במהלך הרצאה מקוונת.

התרגילים בסדנה יהיו מהתחומים הבאים:

  1. תרגילי יציבה תוך התייחסות לאופן ההרצאה- פיזי או מרחוק מול מחשב.

  2. תרגילי חימום לפני מאמץ קולי

  3. תרגילי נשימה

  4. תרגילי תהודה

התרגילים הנלמדים יחולקו לביצוע לפני ההרצאה, תרגילים להפקת קול נכונה במהלך ההרצאה, וכן תרגילים לביצוע לאחר דיבור ממושך.

בסוף הסדנה ינתן זמן לשאלות.

מנחה: חגית בר-זאב, קלינאית תקשורת, ייעוץ וטיפול בשפה, דיבור ובליעה

> להרשמה