$$Events$$

06 פבר' 2023
16:00
-17:30

מפגש זום- קישור יישלח לנרשמים

למידה מבוססת בעיה היא גישה להערכה חלופית שפותחה עבור סטודנטים לרפואה, ובשנים האחרונות מיושמת בהקשרים אקדמיים מגוונים. בהרצאה זו אני אציג האופן בו השתמשתי בגישה זו בקורס "מוטיבציה ורגש בחינוך"  אותו לימדתי בבית הספר לחינוך במהלך השנים האחרונות. אציג את דרך הפעולה, יתרונותיה וחסרונותיה. נחשוב יחד האם וכיצד ניתן לשלב גישה זו בקורסים ובחוגים שונים באוניברסיטה, והאם גישה זו יכולה להחליף שיטות הערכה קיימות.  

מרצה ד"ר מוטי בניטה מביה"ס לחינוך

> להרשמה