$$Events$$

16 מרץ 2023
11:00
-12:30

מפגש זום- קישור יישלח לנרשמים

​​​מה מניע? את מי מניע? מבט רפלקטיבי על מוטיבציה בכיתה.

תוך כדי התייחסות רפלקטיבית למניעים שלנו כתלמידים וכמורים, נכיר סוגים שונים של מניעים ללמידה ואת האופן שבו הם מקדמים או חוסמים למידה משמעותית. 
 נדבר על הקשר שבין סוג המניע, האקלים הרגשי בכיתה וההישגים של הסטודנטים, וגם על דרכים לקדם מוטיבציה בקרב סטודנטים בכיתות קטנות וגדולות.

מנחה: פרופ' עידית כץ, המחלקה לחינוך