15 מרץ 2020
10:00
-12:00

בניין הספריה, חדר 504

​​​מנחה:​​​​ פרופ'​ עידית כץ, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​

מה מניע? את מי מניע? מבט רפלקטיבי על מוטיבציה בכיתה.


תוך כדי התייחסות רפלקטיבית למניעים שלנו כתלמידים וכמורים, נכיר סוגים שונים של מניעים ללמידה ואת האופן שבו הם מקדמים או חוסמים למידה משמעותית. 

נדבר על הקשר שבין סוג המניע, האקלים הרגשי בכיתה וההישגים של הסטודנטים, וגם על דרכים לקדם מוטיבציה בקרב סטודנטים בכיתות קטנות וגדולות. 


> להרשמה​