03 מאי 2021
11:00
-12:30

זום- קישור יישלח לנרשמים

​"ללמוד איך ללמד נכון"  עקרונות בפיתוח תוכן לימודי אפקטיבי

במפגש נעסוק בתכנים הבאים:

> כיצד מעודדים הקשבה? כיצד מייצרים הקשבה פעילה? הכרות עם המושג אמיל"י (המחשת צורך כמושג מפתח בלמידת מבוגרים).
> כיצד נכון לפתוח קורס או להציג נושא? הכרות עם הכוחות הקוגנטיביים שפועלים עלינו בכל מפגש עם תוכן חדש (הסקרנות מול המאמץ).
> עמ"י ותמ"י  מה השינוי הנדרש בתהליך הלמידה וכיצד מגדירים ביעילותמטרות ללמידה? (עמדות/תפיסות, מיומנויות, ידע), איך מוודאים שהאמצעים הולמים את המטרות?
> מה הופך תוכן לזכיר? הכרות עם 4 אסטרטגיות ללמידה זכירה: למידה פעילה, ריבוי שליפות וחזרתיות מגוונת, לעודד למידה נכונה מטעויות ולישון נכון על התוכן  כולל דוגמאות ללמידה פעילה באקדמיה.
> טיפים וטריקים של חוקרי מוח ללמידה אפקטיבית  ידע דקלרטיבי לעומת ידע פרוצדוראלי, ללמד מדוגמה לעיקרון, בידול תוכן, שימוש בראשי תיבות, התבססות על ידע קודם.
לבשל רציונל למידה  תרגול: כיצד נכון לתכנן יחידת תוכן? הכרות עם מושגי מפתח כמו חיזוק תחושת מסוגלות, יצירת אתגר בלמידה ורציונלים אפשריים:
מהקל או המורכב, מהכלל אל הפרט/הפרט אל הכלל, מהתיאוריה למעשה, צירים חוצי למידה, למידה ספירלית, תרגול אינטגרטיבי ועוד.

מנחה: עידו צדוק, שותף ויועץ בכיר בחברת "מתודיקה"​

>לרישום