18 אפר' 2021
12:00
-13:00

זום- קישור יישלח לנרשמים

מעבר לציון – מתן משוב מועיל (לסטודנטים.יות) ויעיל (למרצים.ות) על מצגות

 מה הופך מצגת לטובה וכיצד ניתן להעריך מצגת באופן שיטתי ועקבי?  

מה הסטודנט לומד מהציון שהוא מקבל?  
וכיצד כל אלה יכולים לכוון אותנו בעיצוב תהליך ההכשרה שלו כחוקר? 

 מבחנים, מצגות ועבודות הם הכלים המקובלים להערכת הידע והמיומנויות של הסטודנטים. במקרים רבים אנו מתמקדים בהערכה ושוכחים את חשיבותם ככלים ללמידה ולשיפור עבור הסטודנטים. הדבר נכון במיוחד לגבי מצגות שנדרשים הסטודנטים להכין כרפרט או כמטלת סיכום לקורס או לפרוייקט. בשונה ממבחנים, המחולקים לחלקים מובחנים (תרגילים, סעיפים) עם הערות פרטניות, מצגות מוערכות לרוב באופן גלובלי ולעיתים יש חוסר בהירות אודות דרך ההערכה ומרכיביה. הסטודנטים, שלא תמיד מקבלים הכשרה מסודרת על הכנת המצגות, לא יכולים להבין היכן הטעויות, נקודות התורפה והחוסרים בהגשות שלהם וכיצד להשתפר בעתיד, ללא מתן משוב מסודר.  

 בסדנא זו נדבר על המצגת ככלי להערכת סטודנטים:

  • נדון בחשיבות תיאום הציפיות מול הסטודנטים
  • נפרוט את הגורמים המשפיעים על הערכת המצגת

נציג מתודות למתן משוב מפורט אשר יועיל לסטודנטים מחד, ויתבצע בצורה שיטתית ויעילה מבחינתנו כמרצים מאידך.

מנ​חה: ענבל צרפתי- ברעד

> לרישום