06 מאי 2020
09:45
-13:45

אולם אורן, בניין 26

​​​מנחה: ניצן פרידמן

בתהליך ההוראה אנחנו נדרשים להעריך גם את הידע והיכולות של הסטודנטים שאנחנו מלמדים. בתהליך ההערכה יתכן שנרצה לדעת עד כמה הסטודנטים שולטים בחומר שהם למדו, האם ראוי שיחזרו על הקורס או על נושאים מסוימים, ומיהם הסטודנטים הראויים לשבח ואולי גם מתאימים לזכות בהעדפה בקבלה לתארים מתקדמים או במלגות הצטיינות.  ההיחשפות לעקרונות היסוד של פיתוח מבחנים והניסיון לשמור על עקרונות אלה בזמן כתיבת המבחן יכולים לשפר מאוד את איכות המבחנים, ולשפר את התוקף של ההחלטות המתקבלות על סמך השימוש בהם. 

_________________________________________________

בסדנה נדבר על תורת המבחנים:
> תוקף ומהימנות 
> הוגנות בהערכה 
> השוואה בין פריטים סגורים ופריטים פתוחים
> קווים מנחים ודוגמאות לחבור ולהערכה של שאלות פתוחות
>  קווים מנחים ודוגמאות לחיבור שאלות ברירה  ​

ההרשמה תפתח במועד קרוב יותר לקיום הסדנה.​