​​סדנאות העשרה לשנת תש"פ הסתיימו, נתראה בשנת תשפ"א עם סדנאות חדשות!