10 אוג' 2020
10:00
-11:30

סדנת זום - קישור יישלח לנרשמים

המעבר הפתאומי והבהול להוראה מקוונת חייב את כולנו להסתגל במהירות למצב חדש.
בתוך אי-הוודאות שנוצרה נדמה היה שהיכולת לשמור על השגרה ולקיים שיעורים הייתה הצלחה בפני עצמה.
עתה, בסיום הסמסטר, כדאי לבחון את תהליך הלימוד שהתקיים וללמוד כיצד השפיע השינוי על פעולת המרצים והסטודנטים. במפגש זה אנחנו מבקשים לערוך יחד סיכום של הסמסטר שחלף ולהפיק תובנות שיעזרו לכולנו להתמודד טוב יותר עם אתגר ההוראה בסמסטר הבא. ננסה לבחון את ההבדלים בין הוראה בכיתה לבין הוראה מקוונת ולשקול דרכים חדשות להתאים את ההוראה בקורסים למצב שנוצר. ​

10.8.2020, 10:00-11:30

> לרישום