11 נוב' 2020
13:00
-14:30

מפגש זום- קישור יישלח לנרשמים

בסדנה זו נכיר מהם הגורמים שמשפיעים באיזון תקין של מערכת הקול.

איך לחסוך מאמץ בזמן הדיבור במהלך יום עבודה כדי למנוע פגיעות
ישירות בקול שלאורך הזמן הופכות להפרעות קול כרוניות.
איך לדבר באופן פרונטלי / באופן מקוון בלי מאמץ במיתרי הקול.
הדרכה על הגיינה קולית לצמיתות.
יעדי הסדנה:
- פיתוח ידע כללי על מערכת הדיבור וקול באפן חוויתי.
- למידה על יכולת הגוף והתאמה בין דיבור ונשימה.
- שימוש בדיבור תקין בהברות, במילים ובמשפטים.
- דיבור בעוצמה: רכישת כלים למאמץ קולי מבלי לגרום נזק למיתרי הקול.
- שימוש בתהודה קדמית כדי להגביר את הקול ולשמור על איכותו.
- טיפים לשמירה על הקול בהרצאות באופן מקוון.

מרצה: ד"ר קלאודיה אנבה . קלינאית תקשורת