03 אוג' 2020
10:00
-11:30

סדנת זום - קישור יישלח לנרשמים

​"מה עושים עם כל הקוביות השחורות האלה? מרגיש כאילו אני מדבר לעצמי...".
ההוראה בזום יצרה אצל רבים תחושה של ריחוק וניתוק מהסטודנטים. רבים מדווחים על קושי לערב את הסטודנטים בשיעור ולנהל איתם אינטראקציה ודיונים. במפגש זה נציע מגוון של כלים שיאפשרו לכם לערב את הסטודנטים ולהגביר את השתתפותם בשיעור. בין היתר נציג כלים דיגיטליים לניהול דיונים ועריכת סקרים, כלים לביצוע בחנים ושאלונים שיעזרו לקדם את ההבנה והלמידה וכן כלים לעבודה שיתופית בין הסטודנטים בשיעור ולהבנייה משותפת של הידע.​

 3.8.2020, 10:00-11:30

מנחים: ד"ר מיכל ארז וד"ר איתי פולק