$$Events$$

28 פבר' 2024
10:00
-11:30

זום- קישור יישלח לנרשמים.ות

הבינה המלאכותית בכלל, והיצרנית בפרט משנה מודלים ותפיסות רבות בכל תחום ובאקדמיה בפרט.
כלי AI, ובייחוד מודל שפה, מעמידים אתגר גדול בפני מודל הערכה המסורתי בו על הלומד להפגין סט מיומנויות נרכש במסגרת תרגיל הגשה או מבחן. סגל הוראה ותרגול מוזמנים לסדנה בה נדגים את עוצמת השינוי ונציע מודל לעבודה עם AI לצורך פיתוח ובדיקת תרגילים\מבחנים.

HIT מרצה: ד"ר ערן גל, ראש החוג ללימודי תואר שני בפקולטה לטכנולוגיות למידה

​> להרשמה