20 אפר' 2020
10:00
-12:00

אולם אורן, בניין 26

​​​​​מנחה: ד"ר איתי פולק, היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה

רבים מאיתנו מתמודדים עם כיתות שהולכות ומתרוקנות מסטודנטים. אלו שמגיעים נראים אדישים ולעיתים אף מנותקים מהנושאים שהמרצה מנסה ללמד. כמרצים, אנחנו עסוקים באופן כמעט בלעדי בנושאים שנלמד ולא בשאלה מה הסטודנטים מבינים, איזה אינדיקציות יש לנו על תהליך ההבנה שלהם, מה יהיה חלקם של הסטודנטים וכיצד ניצור שיעור דינמי יותר. בסדנה זו נדון בעקרונות מנחים לעירוב הסטודנטים בשיעור, נציע כלים ודרכים שונות להפיכת הלמידה לתהליך פעיל ומשותף ולחיזוק האינטראקציה בין המרצה לסטודנטים. בין היתר נלמד כיצד לחשוף תפיסות ודרכי חשיבה באמצעות כלים דיגיטליים ובאמצעות דיונים, נלמד דרכים לוודא הבנה תוך כדי השיעור ונחשוב כיצד לארגן את ההוראה סביב בעיות כעקרון מארגן משלים ואף חלופי להוראה שלנו.​​

הרשמה תפתח במועד קרוב יותר לקיום הסדנה.