$$Events$$

26 מאי 2024
10:00
-11:30

זום- קישור יישלח לנרשמים.ות

מה למדנו על הבינה המלאכותית היוצרת מאז שפרצה לחיינו? האם ואיך אנחנו צריכים ויכולים לאמץ אותה להוראה וללמידה אקדמית בצורה המושכלת והאחראית ביותר?

באמצעות דוגמאות של אינטראקציה עם מנועי שפה גדולים בהקשרי הוראה, ננתח מהן היכולות של הבינה המלאכותית ואיזה ידע ואילו סטים של מיומנויות נדרשים מאיתנו כדי להפיק ממנה תוצאות ברמה אקדמית טובה. נסיק מסקנות לגבי הוראה ולמידה ונשרטט מפת דרכים ליישום שימוש הדרגתי, מושכל ואחראי בבינה מלאכותית במשימות למידה והערכה אקדמיות.​


*מומלץ להגיע לסדנה עם גישה למנוע הבינה מלאכותית -Microsoft של Copilot

מרצה: ד"ר אפרת פירסט, מחקר פדגוגיה דיגיטלית בערוץ המו"פ לטכנולוגיה ולחדשנות בחינוך, מכון מופ"ת. עוסקת בפיתוח מקצועי ללמידה והוראה באקדמיה. GenAI - מבוסס מחקר קוגניטיבי, פדגוגיה דיגיטלית ובפיתוח פדגוגיה של שימוש במרצה ומייעצת למרצות.ים בתהליכי עיצוב ושדרוג קורסים במודלים מותאמים להוראה בעידן הדיגיטלי.

> להרשמה