$$Events$$

21 מרץ 2024
10:00
-11:30

זום- קישור יישלח לנרשמים.ות

סדנה זו עוסקת בשני חלקים מרכזיים בתהליך הכתיבה: 

ניתוח ממצאים וכתיבת דיון. 

עבור ניתוח ממצאים וכן הצגה ויזואלית שלהם נעבוד עם ChatGPT4 ויכולות מובנות שלו בתחום ניתוח Data וניסוח טקסט בהתבסס על Data שהוזן. 

בסדנה הדגמות וכן יכולת התנסות לבעלי רישיון.
כתיבת מסקנות ודיון נבצע באמצעות כלי חינמי המאפשר חיזוק טיעון מדעי באמצעות ספרות קיימת וכן יכולות מתקדמות של מודל שפה – ChatGPT4 וכן Claude​​

HIT מרצה: ד"ר ערן גל, ראש החוג ללימודי תואר שני בפקולטה לטכנולוגיות למידה

​> להרשמה​