​חונכות חברתית - ​ב- 20 מחלקות מהפקולטות למדעי הרוח והחברה, מדעי ההנדסה, ניהול ומדעי הטבע מתקיימת פעילות של חונכות חברתית. מטרת התהליך היא ליווי סטודנט חדש ע"י סטודנט בוגר, משלב קבלתו ללימודים תוך סיוע בכל הקשור להשתלבות בהכנת מערכת הלימודים, רישום לקורסים והפנייה לגורמים מטפלים בכל בעיה אחרת (לימודית, כלכלית ואישית).

תכנית ההתחל"ה - בשנה"ל תשע"ו בוצע פיילוט בו הוצעה מעטפת תמיכה לתלמידי שנה א' בתכנית להנדסת תכנה משלב קבלתם ועד תום השנה הראשונה (בהשתתפות סמלית לסטודנט). התכנית כללה שבועיים של הכנה אקדמית ולימוד אסטרטגיות למידה ובהמשך הסמסטר וללא עלות ניתנו גם עזרתונים (תגבור פרונטאלי כיתתי), שיעורי עזר פרטיים, סיוע אישי ועוד. על פי ממצאים ראשוניים חל שיפור ברמת הציונים, ירידה במספר הנכשלים ודווחה שביעות רצון גבוהה של המשתתפים. לאור ההצלחה הורחבה התכנית לתשע"ז למחלקות נוספות ובתשע"ח תופעל התכנית במחלקות: הנדסת תכנה, מדעי המחשב, הנדסת חשמל ומחשבים, כימיה, הנדסה כימית, מדעי החיים, הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת ביורפואה.​

מערך התרגול וההכנה העצמית במתמטיקה - ניסיון העבר מלמד שסטודנטים המגיעים מוכנים לשנה א' ומרעננים את ידיעותיהם במתמטיקה ובפיזיקה טרם הלימודים, מצליחים יותר במהלך השנה. לפיכך במהלך חודש אוגוסט שלחה האוניברסיטה מערך תרגול במתמטיקה לכל המתקבלים החדשים למחלקות הפקולטה למדעי ההנדסה ולמחלקה למדעי המחשב. מדובר במערכת ניסיונית וראשונה מסוגה שפותחה על מנת לסייע למתקבלים החדשים להכין עצמם באופן המיטבי ללימודי התואר. המחלקה למתמטיקה קיבצה את הנושאים שמומלץ לחזור עליהם לפני תחילת הלימודים ויצרה מערך לתרגול ולהכנה עצמית בו ניתן לעשות שימוש בזמן הפנוי. המערך מאפשר למועמד להיחשף לנושאים הנלמדים בקורסי היסוד במתמטיקה, לזהות היכן יש פער שכדאי להשלימו ולתת אינדיקציה לגבי מידת המוכנות האישית של המועמד ללימוד קורסי היסוד במתמטיקה. בנוסף, המערך מציע פורום שאלות ותשובות בו ניתן להעלות שאלות במידה והדברים אינם ברורים. מורי המחלקה למתמטיקה שמחו להעניק מענה והסברים.

הרחבת תכנית קורסי ההכנה במתמטיקה וכישורי למידה אקדמית - לסטודנטים חדשים טרם הלימודים בקיץ ובמהלך סמסטר א' - למעוניינים בכך למספר מחלקות הנדסה וטבע. בשנה שעברה השתתפו כ- 200 מתקבלים בתכנית ההכנה, השנה משתתפים בה כ- 350 מתקבלים.

​ 16-12-2015_105.jpg

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​